Funkční období 2018 - 2022 

                                           

Výbor ČSFM

 

Revizní komise ČSFM

 

Ing. Lucie Súkupová, Ph.D.
-předsedkyně-

IKEM Úsek ředitele
Vídeňská 1958/9
140 21 Praha 4
Tel: (+420) 236 053 056
e-mail: lucie.sukupova@gmail.com

 

 

Libor Judas

RNDr. Libor Judas, Ph.D.
SÚRO
Bartoškova 28
140 00 Praha 4
Tel: (+420) 226 518 290
e-mail: libor.judas@suro.cz
 

 

Ing. Irena Koniarová, Ph.D.
-místopředsedkyně-

SÚRO
Bartoškova 28
140 00 Praha 4
Tel: (+420) 226 518 113
e-mail: irena.koniarova@suro.cz

 
Ing. Jaroslav Ptáček, Ph.D.
LFRO FN Olomouc
I.P.Pavlova 185/6
779 00 Olomouc
Tel.: (+420) 588 443 653
e-mail: jaroslav.ptacek@fnol.cz
Vít Richter

 

Ing. Vít Richter
-hospodář-

Onkocentrum - radioterapie
Krajská nemocnice Liberec, a.s.
Husova 10
460 63 Liberec
Tel: (+420) 485 312 447
e-mail: vit.richter@nemlib.cz

  Václav Poljak
Ing. Václav Poljak
ONM Uherskohradištská nemocnice, a.s.
Purkyňova 365
686 68 Uherské Hradiště
Tel.: (+420) 724 631 028
e-mail: poljak@seznam.cz

 

Ing. Lenka Petýrková Janečková
-jednatelka-

Onkocentrum - radioterapie
Krajská nemocnice Liberec, a.s.
Husova 10
460 63 Liberec
Tel: (+420) 485 312 447
e-mail: lenka.janeckova@nemlib.cz

     
Dana Valachová

 

Ing. Dana Prchalová
KNME FN Motol
V Úvalu 84
150 00 Praha 5
Tel.: (+420) 224 434 611
e-mail: dana.prchalova@fnmotol.cz

     

 

Ing. Petra Dostálová
OLF Nemocnice Na Homolce
Roentgenova 37/2
150 30 Praha 5
Tel.: (+420) 257 272 862
e-mail: petra.dostalova@homolka.cz

     
 

 

Ing. Jana Tamášová
OLF Nemocnice Na Homolce
Roentgenova 37/2
150 30 Praha 5
Tel.: (+420)
e-mail: jana.tamasova@homolka.cz

     

 

 

Složení výboru a revizní komise v předchozích volebních obdobích najdete zde.

 

 

 

 

 

Kontakt

Česká společnost fyziků v medicíně, z.s.

Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4
+420 236 053 056
csfm@csfm.cz

Další kontakty

Věcné poznámky a konkrétní návrhy ke vzhledu a obsahu těchto stránek posílejte prosím na adresu webmaster@csfm.cz.