Stav legislativy k 15. 2. 2021

Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů - PDF zde

Zákon č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích - PDF zde

Vyhláška č. 62/2015 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o zdravotnických prostředcích - PDF zde

Vyhláška č. 61/2015 Sb., o stanovení výše náhrad výdajů za odborné úkony provedené SÚKL podle zákona o zdravotnických prostředcích - PDF zde

Nařízení vlády č. 56/2015 Sb., o technických požadavcích na diagnostické zdravotnické prostředky in vitro - PDF zde

Nařízení vlády č. 55/2015 Sb., o technických požadavcích na aktivní implantabilní zdravotnické prostředky - PDF zde

Nařízení vlády č. 54/2015 Sb., o technických požadavcích na zdravotnické prostředky - PDF zde

Nařízení vlády č. 117/2016 Sb., o posuzování shody výrobků z hlediska elektromagnetické kompatibility při jejich dodávání na trh - PDF zde

Hledat | Přihlásit English version