Platné právní předpisy lze vyhledat bez poplatku na následujících stránkách 

 

Zákony pro lidi  https://www.zakonyprolidi.cz/  

Knihovna zdravotnické legislativy České lékařské komory: https://www.lkcr.cz/knihovna-zdravotnicke-legislativy-431.html

Informační systém Úřadu vlády České republiky eKLEP pro veřejnost: https://www.odok.cz/dokumentace/veklep

Ministerstvo zdravotnictví - legislativa: http://www.mzcr.cz/Legislativa/

Ministerstvo zdravotnictví - věstníky: https://www.mzcr.cz/vestniky/

Ministerstvo vnitra: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

Zákony a Prováděcí právní předpisy (vyhlášky SÚJB a nařízení vlády ČR) Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) lze nalézt na portálu SÚJB: http://www.sujb.cz/legislativa/

Zpoplatněné webové stránky

Sbírka Předpisů České republiky: http://www.sbirka.cz/

Výši poplatků zjistíte v nabídce Úvodní stránka > Ceníky.

 

Dotazy, které se týkají legislativy, požadavky na doplnění dalších legislativních předpisů, případně věstníků MZ, a upozornění na chyby, které se mohou vyskytnout na této stránce a na ní uvedených nabídkách, směřujte na E-mail: lenka.janeckova@nemlib.cz

Hledat | Přihlásit English version