Stav legislativy k 15. 2. 2021

Zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii - Word zde

Vyhláška č. 262/2000 Sb., kterou se zajišťuje jednotnost a správnost měřidel a měření, úřední značky - PDF zde, příloha

Vyhláška č. 264/2000 Sb., o základních měřicích jednotkách a ostatních jednotkách a o jejich označování - PDF zde, příloha

Vyhláška č. 332/2000 Sb., kterou se stanoví některé postupy při schvalování typu a ověřování stanovených měřidel označovaných značkou EHS - PDF zde

Vyhláška č. 345/2002 Sb., kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu - PDF zde

Hledat | Přihlásit English version