Stálé pracovní skupiny ČSFM

 

Název pracovní skupiny

Členové

 
 

Radiologické standardy

Janečková

Koniarová

Ptáček

Súkupová

 

 

Externí klinické audity

Janečková

Dostálová

Tamášová

Ptáček

 

 

Specializační a celoživotní vzdělávání

Koniarová

Ptáček

Tamášová

Súkupová

Horáková

 

Legislativa

Janečková

Tamášová

Prchalová

Poljak

 

 

Soutěž

Prchalová

 

 

 

 

 

Spolupráce s SÚJB

Koniarová

Horáková

 

 

 

 

Členská databáze

Horáková

Judas

 

 

 

 

Posuzování odborných akcí

Ptáček

 

 

 

 

 

Sponzoring

Dostálová

Richter

 

 

 

 

Public relations

Dostálová

 

 

 

 

 

Účast nečlenů výboru a revizní komise v pracovních skupinách je velmi vítaná, v případě zájmu kontaktujte ČSFM!

 

Členové oborové atestační komise dle nařízení vlády 31/2010 Sb. (aktuální schválená verze*) - r. 2019)

 

Obor specializačního vzdělávání

Navrhovatelé jmenování (AZ)

Jmenované osoby

Radiologická fyzika (zaměření  nukleární medicína)

IPVZ v Praze

Ing. Jaroslav Ptáček, Ph.D.
RNDr. Vojtěch Ullmann
ČSFM, z.s.
Ing. Jiří Trnka, Ph.D.

Radiologická fyzika (zaměření  radiodiagnostika)

IPVZ v Praze

Ing. Marcela Žáková
prof. Ing. Tomáš Čechák, CSc.

ČSFM, z.s.

Ing. Simona Borovičková, Ph.D.
Ing. Lucie Súkupová, Ph.D.
RNDr. Libor Judas, Ph.D.

Radiologická fyzika (zaměření  radioterapie)

IPVZ v Praze
Mgr. Vladimír Vondráček
Ing. Helena Žáčková
prof. Ing. Tomáš Čechák, CSc.
prof. MUDr. Karel Odrážka, Ph.D.

ČSFM, z.s.

Ing. Josef Novotný, Ph.D.
Ing. Irena Koniarová, Ph.D.
Ing. Jaromír Šnobr, CSc.

*) na webu MZ ČR - přiloha č.6 zde se nachází zastaralá neaktuální verze

 

 

Zástupci ČR v EFOMP adresářích, komisích a pracovních skupinách

 

National member organisation (NMO)  President

Ing. Lucie Súkupová, Ph.D.

National member organisation (NMO)  Delegate

Ing. Václav Poljak

Education and Training (E&T) Committee

Ing. Irena Koniarová, Ph.D.

Editorial Board of European Journal of Medical Physics

Ing. Irena Koniarová, Ph.D.

Communication and Publications Committee

Ing. Jaroslav Ptáček, Ph.D.

 

Zástupci ČR v IOMP

National member organisation (NMO)  Representative 1

Ing. Lucie Súkupová, Ph.D.

National member organisation (NMO)  Representative 2

Ing. Václav Poljak

 
 

Zástupci ČR v IAEA adresářích, komisích a pracovních skupinách

National member in Europe Region Advisory committee for Education and Training in Medical Physics

Ing. Irena Koniarová, Ph.D.

 

 

Kontaktní osoby ČR v ESTRO

Ing. Irena Koniarová, Ph.D.

Ing. Lenka Janečková

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hledat | Přihlásit English version