Stálé pracovní skupiny ČSFM

 

Název pracovní skupiny

Členové

 
 

Radiologické standardy

Janečková

Koniarová

Ptáček

Súkupová

 

 

Externí klinické audity

Janečková

Dostálová

Tamášová

Ptáček

 

 

Specializační a celoživotní vzdělávání

Koniarová

Ptáček

Tamášová

Súkupová

Horáková

 

Legislativa

Janečková

Tamášová

Prchalová

Poljak

 

 

Soutěž

Prchalová

 

 

 

 

 

Spolupráce s SÚJB

Koniarová

Horáková

 

 

 

 

Členská databáze

Horáková

Judas

 

 

 

 

Posuzování odborných akcí

Ptáček

 

 

 

 

 

Sponzoring

Dostálová

Richter

 

 

 

 

Public relations

Dostálová

 

 

 

 

 

Účast nečlenů výboru a revizní komise v pracovních skupinách je velmi vítaná. 

 

Členové oborové atestační komise (dle nařízení vlády 31/2010 Sb., viz zde (příloha_06))

 

Obor specializačního vzdělávání

Navrhovatelé jmenování (AZ)

Jmenované osoby

Radiologická fyzika (zaměření  nukleární medicína)

IPVZ v Praze

Ing. Jaroslav Ptáček, Ph.D.

RNDr. Vojtěch Ullmann

ČSFM, o.s.

Ing. Jiří Trnka

Radiologická fyzika (zaměření  radiodiagnostika)

IPVZ v Praze

Ing. Marcela Žáková

prof. Ing. Tomáš Čechák, CSc.

ČSFM, o.s.

Ing. Simona Borovičková, Ph.D.

Ing. Antonín Koutský

RNDr. Libor Judas, Ph.D.

Radiologická fyzika (zaměření  radioterapie)

ČSFM, o.s.

Ing. Josef Novotný, Ph.D.

RNDr. Ivo Přidal, CSc.

Mgr. Pavla Nováková, MSc.

Ing. Jaromír Šnobr

IPVZ v Praze

Mgr. Vladimír Vondráček

Ing. Helena Žáčková

prof. Ing. Tomáš Čechák, CSc.

prof. MUDr. Karel Odrážka, Ph.D.

 

Zástupci ČR v EFOMP adresářích, komisích a pracovních skupinách

 

National member organisation (NMO)  President

Ing. Lucie Súkupová, Ph.D.

National member organisation (NMO)  Delegate

Ing. Jana Tamášová

Education and Training (E&T) Committee

Ing. Irena Koniarová, Ph.D.

 

Zástupci ČR v IOMP

National member organisation (NMO)  Representative 1

Ing. Lucie Súkupová, Ph.D.

National member organisation (NMO)  Representative 2

Ing. Jana Tamášová

 
 

Zástupci ČR v IAEA adresářích, komisích a pracovních skupinách

National member in Europe Region Advisory committee for Education and Training in Medical Physics

Ing. Irena Koniarová, Ph.D.

 

 

Kontaktní osoby ČR v ESTRO

Ing. Irena Koniarová, Ph.D.

Ing. Lenka Janečková

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poslední aktualizace: 29.04.19 Stránku upravil: Ing. Dana Prchalová

Hledat | Přihlásit English version