Stav legislativy k 12. 10. 2018

Zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii

Vyhláška č. 262/2000 Sb., kterou se zajišťuje jednotnost a správnost měřidel a měření, úřední značky příloha.

Vyhláška č. 264/2000 Sb., o základních měřicích jednotkách a ostatních jednotkách a o jejich označování, příloha zde

Vyhláška č. 332/2000 Sb., kterou se stanoví některé postupy při schvalování typu a ověřování stanovených měřidel označovaných značkou EHS

Vyhláška č. 345/2002 Sb., kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu

Poslední aktualizace: 12.10.18 Stránku upravil: Ing. Lenka Petýrková Janečková

Hledat | Přihlásit English version