Vzdělávací systém radiologických fyziků v ČR

V souvislosti s novým zákonem č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních (zákon) se podstatně změnil model vzdělávání a praktického výcviku radiologických fyziků v ČR. Následující dva dokumenty tyto změny podrobně popisují:

 

Vzdělávací systém radiologických fyziků v ČR je třístupňový: pregraduální (magisterské) vzdělávání, postgraduální (specializační vzdělávání) a celoživotní vzdělávání (ačkoli specializační vzdělávání je "de jure" základní formou celoživotního vzdělávání)

Dnem 1.4.2006 skončilo přechodné období stanovené v § 96 zákona, což z hlediska vzdělávání a odborné způsobilosti znamená, že od tohoto data není možné zařazení uchazeče do "staré specializace" organizované katedrami IPVZ. Kdo není zařazen ve "staré specializaci" musí nejdříve získat odbornou způsobilost k výkonu zdravotnického povolání radiologického fyzika vystudováním zdravotnického magisterského studijního oboru pro přípravu radiologických fyziků nebo absolvováním příslušného akreditovaného kvalifikačního kurzu Radiologická fyzika. Po získání odborné způsobilosti může být zařazen do "nové specializace".

V současné době je akreditován kvalifikační kurz Radiologická fyzika a Radiologická technika (zajišťuje Institut postraduálního vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví). Stále však není akreditován ani jeden vzdělávací program specializačního vzdělávání v oborech radiologické fyziky.

Členové akreditačních a zkušebních komisí na návrh ČSFM zde

Převedení specializací podle dřívějších právních předpisů na současné obory a zaměření specializačního vzdělávání pro radiologické fyziky zde

 

Hledat | Přihlásit English version