Pregraduální (magisterské) vzdělávání

Podle zákona 96/2004 Sb. o nelékařských zdravotnických povoláních, se odborná způsobilost k výkonu povolání radiologického fyzika získává absolvováním akreditovaného zdravotnického magisterského studijního oboru pro přípravu radiologických fyziků nebo absolvováním akreditovaného magisterského studijního oboru matematicko-fyzikálního zaměření a akreditovaného kvalifikačního kurzu radiologická fyzika.

 ČVUT v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská je zatím jedinou vysokou školou v ČR, která získala akreditaci pro výuku příslušného zdravotnického magisterského studijního oboru. Bližší informace najdete zde.

Akreditaci pro uskutečňování Akreditovaného kvalifikačního kurzu Radiologická fyzika/Radiologická technika (AKK RF/RT) má v současné době pouze IPVZ.

Hledat | Přihlásit English version