Počty kreditů za jednotlivé formy celoživotního vzdělávání podle vyhlášky 423/2004 Sb. ve znění vyhlášky 4/2010 Sb.

Zde pro rychlejší orientaci uvádíme počty kreditů, které přísluší účastníkům jednotlivých forem celoživotního vzdělávání, tak jsou uvedeny ve vyhlášce č. 423/2004 Sb. Přesné vymezení jednotlivých forem vzdělávání je uvedeno v §2 této vyhlášky.

vyhláška 321/2008 Sb.

účast na akci celoživotního vzdělávání

počet kreditů

maximální počet kreditů za jednu akci

aktivní účast

přednesení vlastní přednášky, autorství posteru, aktivní účast na soutěžích souvisejících s výkonem zdravotnického povolání

spoluautorství na přednášce nebo přednesení cizí přednášky

spoluautorství na posteru

§3 odst. 2)

inovační kurz nebo školící akce

3 / započatý den

12

x

x

x

§3 odst. 3)

seminář

1

 

x

x

x

§3 odst. 4)

odborná stáž

3 / započatý den

15

x

x

x

§3 odst. 5)

kongres, odborná konference, pracovní den, sympozium

4 / den

12

10

5

4

§3 odst. 6)

mezinárodní kongres

5 / den

15

15

10

5

§3 odst. 7)

e-learningový kurz v délce 15 stran

2

x

x

x

x

§3 odst. 7)

e-learningový kurz v délce 30 stran

3

x

x

x

x

 

Publikační činnost

vyhláška 321/2008 Sb.

 

počet kreditů

autor

spoluautor

publikace v časopise s Impact faktorem

publikace v recenzovaném časopise

§3a odst. 1a)

odborný článek

15

10

+100%

+30%

§3a odst. 1b)

odborná publikace, učebnice, skripta nebo jiné učební pomůcky (CD-ROM)

25

x

x

x

§3a odst. 1c)

odborná publikace, učebnice, skripta nebo jiné učební pomůcky (CD-ROM)

x

20

x

x

  

Pedagogická činnost

vyhláška 321/2008 Sb.

 

počet kreditů

maximální počet kreditů za registrační období

§3a odst. 2)

pedagogická činnost

2 / vyučovací hodina nebo přednesení sdělení

20

 

Vědecko-výzkumná činnost

vyhláška 321/2008 Sb.

 

počet kreditů

§3a odst. 2)

vědecko-výzkumná činnost

25

 

Vypracování metodiky

vyhláška 321/2008 Sb.

 

počet kreditů

§3a odst. 2)

vypracování metodiky

20

 

Hledat | Přihlásit English version