Přehled nejdůležitějších mezinárodních doporučení a dokumentů týkající se zabezpečení kvality radioterapie naleznete zde.
Připomínky, náměty a doplnění tohoto seznamu zasílejte Ing. Dufkovi na adresu vladimir.dufek@suro.cz.

Mezinárodní zdroje informací a doporučení pro nukleární medicínu naleznete zde.
Připomínky, náměty a doplnění tohoto seznamu zasílejte Ing. Prchalové na adresu dana.prchalova@fnmotol.cz.

Literaturu o dozimetrii a zabezpečení kvality pro oblast radiodiagnostiky a intervenční radiologie naleznete zde. Připomínky, náměty a doplnění tohoto seznamu zasílejte Ing. Novákovi na adresu leos.novak@suro.cz.

Hledat | Přihlásit English version