Stručná metodická informace ke stanovování místních diagnostických referenčních úrovní (MDRÚ)

MDRÚ se stanovuje jako aritmetický průměr distribuce středních dávek z jednotlivých vyšetřoven/rentgenových zařízení v daném zdravotnickém zařízení. Hodnota MDRÚ se zaokrouhlí nahoru a vyjádří pomocí dvou platných čísel. MDRÚ se revidují každý rok. Aktualizace MDRÚ se provede tehdy, liší-li se aktuální hodnota od platné MDRÚ minimálně o 10-20 %.

Střední dávka z vyšetřovny/rentgenového zařízení se stanoví jako aritmetický průměr dávek nejméně deseti standardních pacientů.

Průměrná hmotnost skupiny vybraných pacientů je 70 kg ± 5 kg, jednotliví pacienti mají hmotnost 60-80 kg pro běžná vyšetření a 50-90 kg pro málo frekventovaná vyšetření.

U mamografie se MDRÚ stanoví pro pacientky s tloušťkou komprimovaného prsu 3,2 cm, 4,5 cm, 5,3 cm, 6 cm, 7,5 cm a 9 cm (rozmezí vždy ± 2 mm).

Při výběru vyšetření, pro která má být na pracovišti stanovena MDRÚ, se lze zpočátku řídit např. návrhem Národních radiologických standardů pro radiodiagnostiku, Přílohou č. 9. k vyhlášce 307/2002 Sb. v platném znění nebo doporučením Evropské Komise Radiační ochrana č. 154. European Guidance on Estimating Population Doses from Medical X-Ray Procedures. Po úvodním zavedení systému stanovování MDRÚ se zvolená vyšetření upraví na základě každoroční analýzy dávek a potřeb zdravotnického zařízení.

Veličiny, ve kterých se stanoví MDRÚ

Skiagrafie – vstupní povrchová kerma, součin kermy a plochy

Skiaskopie a intervenční vyšetření – součin kermy a plochy

Mamografie – střední dávka v mléčné žláze

CT vyšetření – volumetrický kermový index výpočetní tomografie, součin kermy a délky pro celé CT vyšetření

Zubní panoramatické vyšetření – součin kermy a délky

Zubní intraorální vyšetření – dopadající kerma (kerma ve vzduchu na konci tubusu)

Nukleární medicína – aplikovaná aktivita

Poznámka: U skiagrafie při stanovení MDRÚ ve veličině vstupní povrchová kerma se stanoví MDRÚ zvlášť pro každou typickou projekci používanou při vyšetření. Při použití veličiny součin kermy a plochy se stanoví celková hodnota pro celé skiagrafické vyšetření

Tento souhrn je vypracován na základě dokumentu Národní radiologické standardy - radiologická fyzika, Příloha D: Stanovení a hodnocení dávek pacientů pomocí místních diagnostických referenčních úrovní. Případné připomínky a dotazy posílejte Ing. Novákovi na adresu leos.novak@suro.cz.

Hledat | Přihlásit English version