Pravidla pro schvalování akcí výborem ČSFM, z.s.

Výbor ČSFM, z.s. neuděluje kredity, pouze posoudí zaslané oznámení.

Při posuzování se výbor i nadále řídí stejnými pravidly, která platila před zrušením příslušných paragrafů zákona č. 96/2004 Sb.

Co musí akce splňovat, aby bylo možné ji kladně posoudit jako:

  •         trvá alespoň 2 hodiny v každém dni
  •         program se týká výkonu příslušného zdravotnického povolání nelékařského zdravotnického pracovníka
  •         trvá alespoň 4 hodiny v každém dni.
  •         program se týká výkonu příslušného zdravotnického povolání nelékařského zdravotnického pracovníka.
  •         trvá alespoň 1 den, přičemž odborný program musí být zajištěn alespoň v rozsahu 4 hodin v každém dni,
  •         je zabezpečena alespoň 4 přednášejícími v každém dni,
  •         týká se oboru činnosti nelékařského zdravotnického pracovníka.


Vzhledem k širokému rozsahu působnosti radiologických fyziků v nemocnicích počínaje kontrolou kvality zdravotnických přístrojů přes plánování ozařování až po plnění funkce dohlížející osoby nad radiační ochranou vydá výbor ČSFM o.s. kladné posouzení pro vzdělávací akce zabývající se následujícími tématy:


Vzhledem k tomu, že je pro radiologického fyzika nutná alespoň základní znalost oborů na které např. dohlíží jako dohlížející osoba nebo se kterými v rámci své činnosti spolupracuje, je nutné, aby měl alespoň základní znalosti také v následujících doplňkových oborech:


U odborné konference, kongresu nebo sympozia se rozhoduje o každém dni zvlášť.

Projednání oznámení výborem ČSFM, o.s. je bezplatné.

 

Hledat | Přihlásit English version