Vzhledem ke zrušení příslušných paragrafů zákona č. 96/2004 Sb. a zániku kreditního systému v ČR již není nutné pro jednotlivé akce žádat o zařazení do systému celoživotního vzdělávání dle zákona.

Výbor ČSFM se však domnívá, že je vhodné akce pro radiologické fyziky i nadále evidovat a do "systému celoživotního vzdělávání" je i nadále zařazovat.

Prosíme proto organizátory, aby nám i nadále zasílali oznámení k jednotlivým akcí. Oznámení může být bez jakéhokoli formuláře, preferovaná forma je elektronicky. Oznámení však musí obsahovat předchozí náležitosti jako je podrobný program, organizátory, datum a místo konání apod. Bude-li oznámení přijato výborem ČSFM kladně, bude akci přiděleno číslo jednací, které může být uvedeno na certifikátu s informací podobné této: "Akce byla kladně posouzena výborem ČSFM pod č.j. ???".

Adresa pro zaslání žádosti: jaroslav.ptacek@fnol.cz :

Seznam posuzovaných školicích akcí

Zde je uveden aktuální seznam školicích akcí, které byly na žádost pořadatelů posuzovány výborem ČSFM, z.s.

Hledat | Přihlásit English version