Více o ČSFM o.s.

Česká společnost fyziků v medicíně o.s. (ČSFM o.s.) vznikla jako dobrovolné občanské sdružení fyziků působících v medicíně, zejména radiologických fyziků, a fyzických nebo právnických osob se zájmem o fyziku v medicíně a její rozvoj.

ČSFM o.s. byla registrována Ministerstvem vnitra ČR 6.4.2004. ČSFM o.s. je národním reprezentantem České republiky v Evropské federaci organizací pro medicínskou fyziku (EFOMP) od 1.5.2004.

ČSFM o.s. má zejména za cíl prosazovat profesní zájmy radiologických fyziků působících ve zdravotnictví, podporovat výuku, výzkum a vývoj v oblasti medicínské fyziky a podílet se na zvyšování úrovně odborných znalostí svých členů. K plnění svých cílů spolupracuje ČSFM o.s. s národními i mezinárodními organizacemi a společnostmi.

Řídícím a výkoným orgánem ČSFM o.s. je sedmičlenný Výbor. Kontrolním orgánem pak tříčlenná Revizní komise.

Stanovy ČSFM o.s. naleznete zde.

Hledat | Přihlásit English version