Požadavky ČSFM na dohled, řízení a vykonávání zkoušek
Příloha zápisu ze schůze výboru ČSFM 8.12.2011 zde
Tyto požadavky považuje výbor ČSFM za natolik důležité, že je umístil na Nástěnku, která je dostupná bez přihlášení, na rozdíl od zápisů ze zasedání výboru a z členských schůzí.

Návrh ČSFM na rozsah a způsob zajištění činností vykonávaných radiologickým fyzikem se specializovanou způsobilostí a na dostupnost zdravotnických pracovníků provádějících fyzikálně technickou část lékařského ozáření zde
Vyňato z Připomínek ČSFM ze dne 19.8.2011 k vyhlášce, kterou se stanoví pravidla a postupy při lékařském ozáření, se vztahem k vyhlášce o požadavcích na personální vybavení zdravotnických zařízení. Více podrobností naleznete v příslušných připomínkách ČSFM na stránce Legislativa - po přihlášení.

Převedení specializací podle dřívějších právních předpisů na současné obory a zaměření specializačního vzdělávání pro radiologické fyziky zde

 

 

 

 

 

 

 


 

Hledat | Přihlásit English version