Potřebný počet radiologických fyziků, radiologických techniků a dalších osob vyčleněných pro fyzikální zajištění radiodiagnostiky

Název přístrojePočet přístrojůZDS dodavatelskyZDS vlastními silami
Skiagrafie (filmy, CR)
Přímá digitální skiagrafie
Skiaskopie
Angiografie
CT
Mamografie
Zubní skiagrafie (intraorální, panoramatický)
Vyvolávací automat
Digitální pracovní stanice (čtečka)

Doplňující komentář ke kalkulačce počtu radiologických fyziků, radiologických techniků a dalších osob vyčleněných pro fyzikální zajištění radiodiagnostiky

Pro výpočet vyplňte počet jednotlivých zařízení. Rentgenová zařízení skiagraficko-skiaskopická započítejte do obou skupin. Pro rentgenová zařízení s více zářiči započítejte každou rentgenku zvlášť.

Výsledkem výpočtu je celkový počet všech osob podílejících se a fyzikálním zajištění radiodiagnostiky. Dále je uveden minimální úvazek radiologického fyzika. V tomto výpočtu se vycházelo z činností radiologického fyzika uvedených ve vyhlášce 424/2004 Sb.

Do výpočtu jsou zahrnuty všechny běžné činnosti související

Do výpočtu nejsou zahrnuty činnosti, které nejsou prováděny běžně ve všech zdravotnických zařízeních, jako

V případě, že je ve Vašem zdravotnickém zařízení nutné provádět i výše uvedené činnosti, je zapotřebí úvazek radiologického fyzika odpovídajícím způsobem navýšit.

Hledat | Přihlásit English version