Doporučené počty radiologických fyziků a techniků

V roce 1997 vydala Evropská federece organizací pro lékařskou fyziku (EFOMP - The European Federation of Organisations for Medical Physics) doporučení týkající se počtu radiologických fyziků a techniků na pracovištích radioterapie, radiodiagnostiky a nukleární medicíny (EFOMP 7/1997). Výpočet se opíral o technické vybavení pracovišť a počet pacientů, kteří pracovištěm projdou za jeden rok v letech 1995 a 1996. Na poli radiologických technologií jde vývoj velmi rychle kupředu a dnes již nelze toto doporučení považovat za aktuální odrážející potřeby dnešní doby.

Z tohoto důvodu vytvořila v roce 2008 ČSFM, o. s. vlastní tabulky (kalkulačky) umožňující spočítat doporučené počty radiologických fyziků a techniků. Na tvorbě těchto tabulek se podílely radiologičtí fyzici z celé České republiky a pracovišť disponujících často velmi rozdílným přístrojovým vybavením a jejich počtem.

Po vyplnění všech potřebných údajů Vám kalkulačka pro Vaše konkrétní pracoviště vypočítá celkový potřebný úvazek radiologických fyziků a techniků dohromady. Podle místních podmínek je poté třeba se rozhodnout, jak bude tento požadavek naplněn s přihlédnutím k zákony a vyhláškami danému minimálnímu nutnému obsazení těchto pozic. V jednotlivých oborech jsou pod kalkulačkou umístěny ještě vysvětlující komentáře, které mohou posloužit jako vodítko při rozhodování o tom, kolik klinických radiologických fyziků, radiologických fyziků, radiologických techniků vykonávajících fyzikální činnosti a plánování v radioterapii by mělo být na Vašem pracovišti přítomno. Část úvazku těchto profesí může být nahražena zaměstnáním radiologických asistentů nebo jiných odborných pracovníků (JOP).

Pokud máte jakékoli dotazy ke kalkulačkám, obraťe se na csfm@csfm.cz

Počty fyziků dle doporučení Evropské komise jsou uvedeny v Annex 2 dokumentu Radiation Protection No. 174. (Annex 1)

Hledat | Přihlásit English version