ČSFM aktualizovalo tabulky pro odhad radiační zátěže z podaných radiofarmak, tj. NM část NRS-RF (zatím nebylo oficiálně vydáno MZ ČR).

>>> Dávky z RF (dospělí a děti)<<<                   >>> Dávky z RF (plod)<<<

 

 

Aktuálně platná znění (k 8.4.2021):

 

Národní radiologické standardy - Vyšetření výpočetní tomografií v rámci pilotního programu časného záchytu karcinomu plic - Věstník ministerstva zdravotnictví č. 3-2021 (vydaný 28.2.2021)

------------------------

Národní radiologické standardy - mamografie - Věstník ministerstva zdravotnictví č. 3-2021 (vydaný 28.2.2021)

------------------------

Národní radiologické standardy - radioterapie protonovým svazkem - Věstník ministerstva zdravotnictví č. 14-2020 (vydaný 17.12.2020)

------------------------

Národní radiologické standardy - skiagrafie, dospělí - Věstník ministerstva zdravotnictví č. 3-2019 (vydaný 29.3.2019)

------------------------

Národní radiologické standardy - intervenční kardiologie - Věstník ministerstva zdravotnictví č. 13-2017 (vydaný 15.12.2017)

------------------------

Národní radiologické standardy - intervenční radiologie - Věstník ministerstva zdravotnictví č. 10-2016 (vydaný 15.12.2016)

------------------------

Národní radiologické standardy - výpočetní tomografie - Věstník ministerstva zdravotnictví č. 02-2016 (vydaný 26.1.2016)

------------------------

Národní radiologické standardy - Nukleární medicína - Věstník ministerstva zdravotnictví č. 02-2016 (vydaný 26.1.2016)

------------------------

Národní radiologické standardy - Radiační onkologie - Věstník ministerstva zdravotnictví č. 02-2016 (vydaný 26.1.2016)

------------------------

Národní radiologické standardy - Radiologická fyzika - Věstník ministerstva zdravotnictví č. 06-2015 (vydaný 29.5.2015)

Přehledný souhrn je i na https://www.mzcr.cz/Odbornik/obsah/narodni-radiologicke-standardy-_3050_3.html, ale ne všechny odkazy na věstníky vždy fungují.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Standardy radiologických postupů

 

-       Národní radiologické standardy (NRS) byly zveřejněny ve Věstníku ministerstva zdravotnictví č. 9/2011 vydaném 25.8.2011.

 

-       Dle Věstníku ministerstva zdravotnictví č. 8/2012 vydaného 9.10.2012 se NRS zveřejněné ve Věstníku č. 9/2011 považují za NRS dle § 97 odst. 1, v souladu s § 70 odst. 5 zákona č. 373/2011Sb., o specifických zdravotních službách.

 

------------------------

Vzhledem ke stáří vydaných NRS, je nutné pracovat na jejich aktualizaci.

Pokud se někdo chce zapojit do jejich úprav, nechť kontaktuje Ing. Ivanu Horákovou, Csc. (e-mail: ivana.horakova@suro.cz)

------------------------

 

1)      Národní radiologické standardy - Radiologická fyzika "postupy pro stanovení a hodnocení dávek pacientů při lékařském ozáření" 

 

Účelem dokumentu  je poskytnout pracovištím medicínských radiologických oborů návrhy standardních postupů pro stanovení a hodnocení dávek pacientů při lékařském ozáření v souladu s ustanovením § 63 vyhlášky č. 307/2002 Sb. a čl. 6 Směrnice Rady 97/43/EURATOM. Podle těchto obecných návrhů může každé pracoviště vypracovat vlastní místní postupy. Při klinickém auditu bude posuzována shoda mezi obecnými návrhy a vlastními postupy pracoviště.

 

Dokument byl vypracován za finanční podpory ministerstva zdravotnictví ČR v rámci programů "Národní program podpory jakosti - koncepce kvality zdravotní péče" a "harmonizace s EU". Koordinaci mezi řešením projektu NRS-RF a řešením tří dalších souběžných projektů (NRS-RDG, NRS-RO, NRS-NM) zajišťoval po celou dobu řešení RNDr. Mgr. Petr Závoda, Ph.D.. Za to mu patří veliký dík.

 

 

 

2)      "Národní radiologické standardy - radiační onkologie" (NRS-RO)

 

Soubor doporučení a návod pro tvorbu místních radiologických postupů (standardů) na pracovištích radiační onkologie v České republice.

 

 -    Na stránkách SROBF byla zveřejněna nová revize NRS-RO (r. 2012)

 

 

3)      "Národní radiologické standardy - nukleární medicína" (NRS-NM)

 

Soubor doporučení (standardů) a návod pro tvorbu místních radiologických postupů (standardních operačních postupů) pro diagnostické a léčebné postupy na pracovištích nukleární medicíny v České republice.

 

 -       Změna v textu článku 6.2 NRS-NM – Věstník 2/2013 z 4.4.2013

 

 

4)      "Národní radiologické standardy - radiodiagnostika" (NRS-RDG)

 

Soubor doporučení a návod pro tvorbu místních radiologických postupů (standardů) na radiologických pracovištích v České republice (bez intervenční radiologie a bez diagnostických postupů nukleární medicíny).

Hledat | Přihlásit English version