Členské příspěvky je třeba zaplatit do 31. března každého roku na účet ČSFM, o.s.

 

BANKOVNÍ SPOJENÍ:
Č. účtu u Fio: 200 080 5932/2010

Konstantní symbol: 558
Variabilní symbol: datum narození ve formátu ddmmrrrr včetně nul, tedy například 04071984

 

Výše ročního členského příspěvku řádného člena je 300 Kč, v této částce jsou již zahrnuty členské poplatky pro EFOMP a IOMP.

 

Výše ročního členského příspěvku mimořádného člena je 200 Kč.

 

Členové ČSFM, o.s. jsou začátkem roku e-mailem vyzváni k zaplacení členského příspěvku pro daný rok. Kdo nezaplatí do 31. března, dostane upomínku. Při nezaplacení členského příspěvku do 4 týdnů po zaslání upomínky zaniká členství, v souladu se stanovami.

Pokud se někdo stane členem v poslední čtvrtině roku, tj. jeho přijetí je schváleno na schůzi výboru v době od 1. října do 31. prosince a zároveň zaplatí v tomto období členský příspěvek, počítá se mu tento členský příspěvek i pro rok následující.

Hledat | Přihlásit English version