Čestní členové České společnosti fyziků v medicíně, z.s.

 

Prof. Carmel J. Caruana (od roku 2016)

Prof. Ing. Václav Hušák, CSc. (od roku 2004)

RNDr. Miloš Lokajíček, DrSc. (od roku 2004)

Doc. Ing. Josef Novotný, CSc. (od roku 2012)

Prof. Fridtjof Nüsslin (od roku 2004)

RNDr. Jiří Šimíček (od roku 2012)

 

 

 

Hledat | Přihlásit English version