Čestné členství

Návrh na udělení čestného členství v ČSFM osobě, která má mimořádné zásluhy o dosažení cílů ČSFM (uvedených ve stanovách), podává člen ČSFM na adresu csfm@csfm.cz spolu se zdůvodněním.

Výbor poté schvaluje nominaci dané osoby. Je-li osoba schválena, předseda ČSFM jí čestné členství nabídne. Pokud navržená osoba čestné členství přijme, stává se čestným členem ČSFM.

Čestné členství je poté oznámeno na nejbližší členské schůzi ČSFM. Oznámení je spojeno s předáním certifikátu čestnému členovi (certifikát obsahuje zdůvodnění udělení čestného členství), s představením profesního životopisu čestného člena a s možností krátkého ústního sdělení čestného člena na volné téma (osobně či v zastoupení nebo v audiovizuální formě).

Tento postup je platný od 1.9.2019.

 

Čestní členové ČSFM jsou uvedeni zde.

 

Hledat | Přihlásit English version