Zde je možno bezplatně umístit na dobu 3 měsíců inzeráty nereklamního charakteru týkající se radiologické fyziky (nabídka pracovních míst, burza použitých přístrojů a pod.). Text inzerátu zašlete prosím na adresu webmaster@csfm.cz , po kladném posouzení bude inzerát zveřejněn. Výbor ČSFM si vyhrazuje právo neuveřejnit inzeráty, jejichž obsah není v souladu s výše uvedenými zásadami nebo neodpovídá zaměření činnosti ČSFM.


Hledat | Přihlásit English version