Vloženo: 13.09.2021

Vzdělávací programy radiologické fyziky pro státy sdružené v IOMP jsou v tabulkové podobě a na webových stránkách https://www.iomp.org/education-training-resources/

Programy jsou v záložce Graduate Educational Programs.

Vloženo: 05.08.2021

Zde najdete přístup k Radiological Physics and Technology Journal a možnosti, které nabízí.

Vloženo: 09.07.2021

S účinností od 26. 5. 2021 se mění zákon o zdravotnických prostředcích. Viz Legislativa > Zdravotnické prostředky.

Vloženo: 07.07.2021

Vyhlášeny výsledky soutěže mladých autorů (aktuální soutěž).

Vloženo: 25.06.2021

Vložena nová akce Brněnské onkologické dny, viz Akce budoucí.

Vloženo: 21.06.2021

Vložena nová akce 5th European Radiation Protection Week. Viz Akce budoucí.

Vloženo: 28.05.2021

Aktualizovány informace o studentské konferenci "Českokrumlovský experiment 2021". Viz akce budoucí.

Vloženo: 27.04.2021

ČSFM pořádá Kurzy základního kmene specializačního vzdělávání a kurz Neodkladné první pomoci. Informace v odstavci "Kurzy základního kmene a kurz Neodkladné první pomoci 2021" v sekci Vzdělávání - Specializační vzdělávání ČSFM. Deadline přihlášek 9.5.2021! prodlouženo do 13.5.2021!!

Vloženo: 16.04.2021

FN Motol získala akreditaci MZ ČR a oprávnění uskutečňovat certifikovaný kurz „Radiologická fyzika v radioterapii“ (tj. specializační vzdělávání v RT).

Vloženo: 15.04.2021

Vložena nová akce - EFOMP Webinar on "Proton and Flash Radiotherapy" (23.4.2021).

Vloženo: 08.04.2021

na webu MZ ČR (https://www.mzcr.cz/category/programy-a-strategie/lekarske-ozareni/narodni-radiologicke-standardy/) byly uveřejněny další národní radiologické standardy - jednak pro mamografii, ale také pro CT vyšetření v rámci pilotního programu časného záchytu karcinomu plic.

Vloženo: 16.03.2021

S hlubokým zármutkem oznamujeme, že v neděli 14. března 2021 zemřela Ing. Helena Žáčková. Více zde.

Vloženo: 11.02.2021

ČSFM aktualizovalo tabulky pro odhad radiační zátěže z podaných radiofarmak, tj. NM část NRS-RF (zatím nebylo oficiálně vydáno MZ ČR).

>>> Dávky z RF (dospělí a děti)<<<                 

>>> Dávky z RF (plod)<<<

Vloženo: 11.02.2021

Byl zveřejněn nový NRS pro radioterapii protonovými svazky. Podrobnosti zde.

Vloženo: 11.02.2021

Konference radiologické fyziky se v r. 2021 neuskuteční, je přesunuta na jaro 2022.

Vloženo: 26.01.2021

Vložena nová pracovní nabídka. Viz inzerce

Vloženo: 22.12.2020

Dopis ESTRO pro národní organizace najdete zde.

Vloženo: 08.10.2020

Dear National Society representative,

On behalf of the National Societies Committee, we would like to invite you to share your radiation oncology experience in the COVID-19 context and submit your papers to ESTRO for publication on the ESTRO online COVID-19 repertory https://www.estro.org/About/Newsroom/COVID-19-and-Radiotherapy

Please kindly note that all papers will first be submitted to the ESTRO executive council who will decide on the papers to be hosted on the COVID-19 platform - this to ensure coherence amongst the papers.

Thank you.

With kind regards,

Valérie Cremades

Membership and Partnerships manager

Vloženo: 16.09.2020

S hlubokým zármutkem oznamujeme, že dne 6.9.2020 odešel Mgr. Václav Říčný. Dovolujeme si převzít parte z webu ČSNM. 

Vloženo: 01.09.2020

S hlubokým zármutkem oznamujeme, že v sobotu 29.8.2020 zemřel náš slovenský kolega Ing. Bohuslav Pleško. Více zde. Stručný životopis zde.

Vloženo: 28.08.2020

Dne 1. července 2020 vstoupila v platnost vyhláška č. 250/2020 Sb., o způsobu stanovení rezervy na vyřazování z provozu jaderného zařízení a pracoviště III. kategorie a pracoviště IV. kategorie. Viz Legislativa > Atomový zákon.

Vloženo: 29.07.2020

U příležitosti 40 let EFOMP byla vydána 4 speciální čísla Medical Physics International Journal obsahující historii radiologické fyziky. Odkaz najdete zde.

Vloženo: 16.07.2020

Dear all,

 

In the light of EFOMP@40 celebrations   https://www.efomp.org/index.php?r=pages&id=40th-anniversary  , a new contest (Haiku) has been organised.

https://www.efomp.org/index.php?r=news/view&id=184 

 

Please spread the news to your colleagues.

Additional 'contest' ideas are welcome. Send them to pubcommittee@efomp.org.

Vloženo: 09.07.2020

Výhodnocení soutěže mladých autorů za r. 2019 zde.

Vloženo: 31.03.2020

Aktualizován seznam NRS, včetně doplnění příslušných věstníků.

Vloženo: 19.03.2020

Vložena nová akce Českokrumlovský experiment. Viz akce budoucí.

Vloženo: 25.02.2020

EFOMP hledá kandidáty na následující pozice:

- Communications & Publications vice-chair (do 22.3.)

- Projects vice-chair (do 22.3.)

- 3 vacant positions in the ESMPE Scientific committe (do 5.4.)

 

Zájemce o tyto pozice prosíme o kontaktování výboru ČSFM pomocí e-mailu csfm@csfm.cz

Vloženo: 19.02.2020

Dne 24.1.2020 získala ČSFM z.s. oprávnění k provádění externích klinických auditů pro oblast radiodiagnostiky, včetně intervenční radiologie a kardiologie.

Více info naleznete zde.

Vloženo: 11.02.2020

Vložena nová akce 3rd European Congress of Medical Physics. Viz akce budoucí.

Vloženo: 18.01.2020

Vložena nová akce Telemedicína Brno 2020. Viz Akce budoucí

Vloženo: 18.01.2020

Výbor České společnosti fyziků v medicíně, z.s., vyhlašuje 15. ročník Soutěže mladých autorů o nejlepší odbornou práci v oborech radiologické fyziky za rok 2019. Uzávěrka přihlášek je 31.3.2020. Podrobnosti vyhlášení najdete zde.

Vloženo: 22.11.2019

Vloženy 2 nové akce - ESMPE školy (Praha, Atény). Viz akce budoucí.

Vloženo: 12.11.2019

S hlubokým zármutkem oznamujeme, že ve čtvrtek 7. listopadu 2019 zemřel RNDr. Miloš V. Lokajíček, DrSc., čestný člen ČSFM. Více zde.

Vloženo: 12.11.2019
 
Vážení kolegové a kolegyně,
dovolte, abychom Vás srdečně pozvali na již 10. Konferenci radiologické fyziky. Konference se bude konat tentokrát na Moravě v LH Hotelu Jana v Přerově (https://www.hotel-jana.cz/) v termínu 22. - 24. 4. 2020. Konference bude již tradičně probíhat ve třech dnech, od středy do pátku. Kromě odborného programu, který je tvořen příspěvky napříč oborem radiologické fyziky (radiodiagnostika, radioterapie, nukleární medicína, radiační ochrana), bude součástí konference i členská schůze ČSFM a Fyzikální sekce ČSNM ČLS. Těšíme se na Vás! 
Registrace bude spuštěna začátkem prosince.
 
Vloženo: 23.10.2019

FN Olomouc pořádá další kolo certifikovaného kurzu Radiologická fyzika v radioterapii. Kurz je pro max. 3 zájemce. Přihlášky, příp. dotazy posílejte na vaclav.novak@fnol.cz. Předpoklad zahájení je ještě v letošním roce.

Vloženo: 23.07.2019

MPE zkouška Varšava

8. a 9. října 2019 bude možné ve Varšavě složit zkoušku na MPE v kterékoliv ze tří specializací "Diagnostic and Interventional Radiology", "Nuclear Medicine" a "Radiation Oncology". Pro přihlášení je nutné splnit určitá kritéria a doložit různé skutečnosti, více informací lze získat na webu EFOMP https://www.efomp.org/index.php?r=fc&id=eeb-eacmpe. Deadline pro přihlášení ke zkoušce je 31. srpna 2019.

Vloženo: 23.07.2019

S hlubokým zármutkem oznamujeme, že dne 20.7.2019 zemřela RNDr. Olga Nováková, CSc. Více zde.

Vloženo: 28.06.2019

Přidána budoucí akce "International Workshop on Breast Imaging".

Vloženo: 06.05.2019

Do složky Čestné členství byli umístěni čestní členové ČSFM.

Vloženo: 18.04.2019

Vložena pozvánka na workshop "European Workshop on the Clinical Implementation of Dosimetry for Molecular Radiotherapy", viz Akce budoucí.

Vloženo: 05.04.2019

 The IAEA has launched a new competition: Towards a Strong Radiation Safety Culture in Medicine

https://www.iaea.org/newscenter/news/new-competition-towards-a-strong-radiation-safety-culture-in-medicine

Vloženo: 02.04.2019

Závěrečná zpráva Světového kongresu radiologické fyziky a biomedicínského inženýrství IUPESM 2018 Prague k přečtení zde (po přihlášení).

Vloženo: 20.02.2019

ČSFM vypisuje kurzy ZÁKLADNÍHO KMENE specializačního vzdělávání v oboru Radiologická fyzika v termínu 20.-24.5.2019. Kurz neodkladné první pomoci je plánován v termínu 27.-28.5.2019. Přijímáme přihlášky. Podrobnosti zde.  

Vloženo: 18.01.2019

 Vložena pozvánka na seminář ORO ve VFN 7.3.2019. Akce budoucí.

Vloženo: 17.01.2019

Vložena nová akce Telemedicína Brno 2019. Viz Akce budoucí

Vloženo: 26.11.2018

 Vložena nová akce IDOS 2019, Vídeň, 18.-21.6.2019. Viz akce.

Vloženo: 08.11.2018

ČSFM získalo novou akreditaci k uskutečňování celého specializačního vzdělávání v oboru Radiologická fyzika s platností od 1.11.2018. Akreditace je udělena na 5 let (zde). 

Vloženo: 06.11.2018

ESMPE Winter 2019

European School for Medical Physics Experts - Nuclear Medicine Dosimetry, Practical approach. 24.-26. ledna 2019, Praha. Informace zde, registrace zde, deadline 23.12.2018.

Vloženo: 25.10.2018

 The following link provides free access to the European Journal of Medical Physics publication for approximately 50 days: https://authors.elsevier.com/a/1Xx8X3~imgCTGb

Vloženo: 02.10.2018

EANM vydalo doporučení týkající se nejistot výpočtu dávky při radionuklidové terapii "EANM practical guidance on uncertainty analysis for molecular radiotherapy absorbed dose calculations".

Toto i další doporučení pro nukleární medicínu jsou k dispozici na www.eanm.org/publications/guidelines/ (Dosimetry, Physics..)

Vloženo: 29.09.2018

 IOMP is pleased to announce the IDMP Award 2018. This award recognises excellence in Medical Physics with a particular view of promoting medical physics to a larger audience and highlighting the contributions medical physicists make for patient care. The IDMP Award is linked to the International Day of Medical Physics (IDMP) from which it takes its name and will be announced on November 5, 2018.

 The 2018 IDMP theme is “Medical Physics for Patient Benefit”.

For more information on the award and the procedure kindly visit the webpage:  http://www.iomp.org/?q=content/call-nominations#idmp

Vloženo: 18.09.2018

9. Konference radiologické fyziky

Datum konání: 16.-18.4.2019

Místo: Špindlerův Mlýn Orea Resort Horal

9. ročník již tradiční Konference radiologické fyziky pořádaný ČSFM ve spolupráci s Fyzikální sekcí ČSNM ČLS a Oddělením lékařské fyziky Nemocnice Na Homolce.

Registrace bude spuštěna v průběhu listopadu.

Vloženo: 09.07.2018

Nabídka EUTEMPE-RX modulů je pro zájemce zde.

Bližší informace a přihlašovací formulář naleznete na www.eutempe-net.eu.

Vloženo: 29.06.2018

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
v souladu s pravidly Soutěže ČSFM o nejlepší práci v oborech radiologické fyziky zveřejňuje Výbor ČSFM výsledky aktuální soutěže.
Autorům oceněných prací srdečně blahopřejeme.

Z pověření výboru ČSFM
Iva Horáková

Vloženo: 04.06.2018

Just before the World Congress we published the new issue of the IOMP Journal Medical Physics International. Apart from the usual educational, professional and invited papers, the Journal includes Abstracts from the IOMP School, organised next week at WC2018 by our colleagues J Damilakis and M Stoeva. You can read/download the free MPI issue at:
 
http://www.mpijournal.org/pdf/2018-01/MPI-2018-01.pdf
 
Also, a month ago the Journal Medical Physics International published its first Special Issue dedicated to the IOMP Project “History of Medical Physics”. This 100 pages issue includes three chapters: History of X-ray Tubes Development; History of Radiographic Receptors (Film/Screen); History of e-Learning Introduction in Medical Physics. You can read/download the free MPI issue at:
 
http://www.mpijournal.org/pdf/2018-SI-01/MPI-2018-SI-01.pdf

Vloženo: 27.02.2018

Dear colleague,

Please be informed that a new IAEA document on Medical Physics Staffing Needs in Diagnostic Imaging and Radionuclide Therapy has been published and is freely available for download:

http://www-pub.iaea.org/books/IAEABooks/12208/Medical-Physics-Staffing-Needs-in-Diagnostic-Imaging-and-Radionuclide-Therapy-An-Activity-Based-Approach

Vloženo: 21.02.2018

Výbor České společnosti fyziků v medicíně, z.s., vyhlašuje 13. ročník Soutěže mladých autorů o nejlepší odbornou práci v oborech radiologické fyziky za rok 2017. Uzávěrka přihlášek je 31.3.2018. Podrobnosti vyhlášení najdete zde.

Vloženo: 22.01.2018

Úvodník EJMP od nového prezidenta EFOMPu (Dr. Marco Brambilla) je k dispozici zde.

Vloženo: 18.01.2018

S hlubokým zármutkem oznamujeme, že v sobotu 13.1.2018 zemřela Táňa Klaclová. Více zde.

Vloženo: 18.01.2018

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

EFOMP v současné době intenzivně hledá nové členy do následujících komisí:

- Publication and Communications Committee,
- Professional Committee,

Tyto komise se zabývají různými úkoly v rámci EFOMP (viz https://www.efomp.org/index.php?r=structure). V případě Vašeho zájmu o aktivní zapojení do činností některé z komisí, kontaktujte prosím kohookoli z výboru ČSFM.

Děkujeme,

členové výboru ČSFM

Vloženo: 04.01.2018

Upozorňujeme všechny členy na blížící se konec možnosti podávat žádost o podporu účasti na světovém kongresu IUPESM 2018 v Praze - poslední možný termín je 21.1.2018.
Více k pravidlům podpory v sekci Akce.

Vloženo: 01.12.2017

Vyšlo dlouho očekávané doporučení IAEA pro dozimetrii malých polí:  "Dosimetry of Small Static Fields Used in External Beam Radiotherapy: An International Code of Practice for Reference and Relative Dose Determination Prepared Jointly by the IAEA and AAPM", TRS 483.
Dá se stáhnout zde: http://www-pub.iaea.org/books/IAEABooks/Series/80/Technical-Reports-Series

A v loňském roce vyšlo doporučení IAEA Human Health Series No. 31: "Accuracy Requirements and Uncertainties in Radiotherapy", které lze stáhnout na adrese:
http://www-pub.iaea.org/books/IAEABooks/10668/Accuracy-Requirements-and-Uncertainties-in-Radiotherapy

Vloženo: 23.11.2017

IAEA zveřejnila následující informace:

- IAEA-NMQC Toolkit was developed, a set of ImageJ (Fiji edition)-based plug-ins that allow the processing and analysis of nuclear medicine images acquired for quality control tests of gamma cameras and SPECT systems. Image acquisition of the tests should be performed as described in the guidance document IAEA Human Health Series No. 6 on Quality Assurance for SPECT Systems and/or in the NEMA NU 1-2012 standard - Performance Measurements of Gamma Cameras. Tutorial videos demonstrating in practice the procedures to perform these tests can be freely downloaded and used for any non-commercial use.

- tutorial videos for Quality Control tests on PET/CT scanners have been uploaded here.The 8 videos available act as a supplementary training tool, demonstrating the procedures to perform the tests described in the IAEA Human Health Series No. 1 on Quality Assurance for PET and PET/CT Systems and in the IAEA Human Health Series No. 27 PET/CT Atlas on Quality Control and Image Artefacts.

- Nuclear Medicine Physics Handbook has been released in 2015, providing an overview of the knowledge required in physics, instrumentation and data processing for the practice of medical physics in modern nuclear medicine.Additional training material, in the form of teaching slides, has been developed for each chapter of the handbook. They are designed, as an additional training tool to assist in the better presentation of the content of each chapter.

Vloženo: 21.11.2017

 ČLK zahájila práci na projektu Nasezdravotnictvi.cz.  Odkaz najde na stránce Home > Užitečné odkazy.

Vloženo: 16.11.2017

IOMP Council bude v lednu až únoru 2018 volit funkcionáře a předsedy výborů.
Pokud máte zájem o tuto práci a splňujete podmínky v příloze, pošlete požadované materiály do 4.12.2017 na adresu csfm@csfm.cz. Příloha   

Vloženo: 03.10.2017

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

jistě je Vám již známo, že v rámci novelizace zákona č. 96/2004 Sb. došlo ke zrušení registru zdravotnickcýh pracovníků způsobilých k výkonu povolání bez odborného dohledu. Tím pádem došlo i ke zrušení povinnosti získávat kreditní body za celoživotní vzdělávání. ČSFM zatím neví, jaká bude v budoucnu situace, a zda se určitým způsobem alespoň pro radiologické fyziky k nějaké formě sledování celoživotního vzdělávání s pomocí kreditního systému nevrátíme (neboť pouze ten je v souladu se systémy celoživotního vzdělávání v rámci Evropy). Prozatím proto považujeme za rozumné i nadále si uschovávat certifikáty o absolvovaném celoživotním vzdělávání. Zároveň apelujeme na organizátory vzdělávacích akcí, aby o přidělení kreditů (byť bez vazby na zákon č. 96/2004 Sb.) i nadále žádali v nezměněné podobě. Případné znovuzavedení registru založeného na kreditech potom bude pro radiologické fyziky výrazně jednodušší.

Za výbor ČSFM, z.s.

J. Ptáček

Vloženo: 04.09.2017

 Dear NMOs Presidents and delegates

Great news for Medical Physicists who are planning to attend ECR 2018!!! 
ESR will grant all Medical Physicists a SPECIAL REGISTRATION FEE of €260, including FREE ESR MEMBERSHIP for 2017. Registration form is attached. This important decision was taken during an EFOMP-ESR leadership meeting. Please note that this offer is valid until October 25, 2017. Registrants should send the form and the proof of profession  (written confirmation signed by head of department) directly to ESR office.

Since registration has already started, it is urgent that NMOs inform their members and disseminate this offer which can also be found on the new EFOMP website:

http://www.efomp.org/index.php?r=news/view&id=16 

Vloženo: 25.07.2017

Nejnovější a nejprodávanější tituly z lékařské fyziky najdete na http://hosted-p0.vresp.com/653794/64c1d21f32/ARCHIVE#like

Vloženo: 11.07.2017

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
v souladu s pravidly Soutěže ČSFM o nejlepší práci v oborech radiologické fyziky zveřejňuje Výbor ČSFM výsledky aktuální soutěže.
Autorům oceněných prací srdečně blahopřejeme.

Za výbor ČSFM
Iva Horáková

Vloženo: 29.06.2017

Vážení členové ČSFM,

výbor společnosti v souladu s usnesením členské schůze ČSFM, z.s. ze dne 11.4.2017 stanovil pravidla získání finančního příspěvku na uhrazení části registračního poplatku pro kongres IUPESM 2018 (World Congress on Medical Physics and Biomedical Engineering).

Pravidla a samotná žádost jsou dostupné po přihlášení v sekci Pro členy/Podpora WC IUPESM 2018.

Za výbor  ČSFM
V. Richter, hospodář ČSFM

Vloženo: 19.06.2017

 Vážené dámy, Vážení pánové, Přátelé,

Vzhledem k blížící se první veřejné soutěži v novém programu ÉTA  na podporu zapojení společenských a humanitních věd do projektů aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje pořádá TA ČR v Praze a v Brně informační semináře.
Akce jsou určeny jak pro výzkumnice a výzkumníky, tak pro zástupce podniků a také zástupce fyzických a právnických osob veřejného i soukromého práva, např. kraje, obce, kulturní organizace, vzdělávací instituce i jiné neziskové organizace a další širokou odbornou veřejnost se zájmem o zapojení se do programu.
Na semináři se seznámíte s vizí a s cílem programu, s jeho zaměřením a s dalšími skutečnostmi, zejm. se způsobem, jak podat návrh projektu do veřejné soutěže. Dále pohovoříme o tom, kdo je způsobilým uchazečem, o významu a roli aplikačního garanta při řešení projektu, o způsobu hodnocení návrhů projektů apod. Setkání bude koncipováno i jako matchmaking pro setkání možných budoucích partnerů v projektu.

Plánované semináře:
PRAHA – 18. července 2017 v Jazz Dock na břehu Vltavy od 10 hod.
BRNO – 19. července 2017 v hotelu Santon na Brněnské přehradě od 10 hod.

Pro účast na seminářích se prosím registrujte skrze tyto formuláře níže:

 

Praha 18.7.2017

Brno 19.7.2017  

Vloženo: 17.05.2017

Na stránku Akce byla umístěna pozvánka na Studentskou konferenci radiologické fyziky III - Kutnohorský experiment.

Vloženo: 03.05.2017

Na stránce  Celoživotní vzdělávání je nově umístěna  nabídka IAEA e-learningových kurzů pro "Safety and Quality in Radiotherapy" a pro "Radiation Dose management in Computed Tomography".

Vloženo: 10.04.2017

Vážení kolegové,

výbor ČSFM se na Vás obrací s prosbou, zda byste připomínky a dotazy k Novému atomovému zákonu a jeho vyhláškám posílali nejen na SÚJB, ale v kopii i na ČSFM. ČSFM bude jednotlivé podněty evidovat a připravovat ve formě připomínek.

Vloženo: 15.03.2017

Ve Věstníku 10-2016 vydaném 15.12.2016 byly zveřejněny Národní radiologické standardy - skiagrafie, obecná část a Národní radiologické standardy - intervenční radiologie.

Vloženo: 23.02.2017

Zemřel Ing. Pavel Stankuš

V sobotu 18. 2. 2017 náhle zemřel ve věku 70 let Ing. Pavel Stankuš, absolvent FJFI ČVUT, který svou prací od samého počátku své profesní kariéry významně ovlivnil úroveň a podobu budoucího oboru radiologické fyziky v České republice.
více zde

Vloženo: 22.02.2017

Výbor České společnosti fyziků v medicíně, z.s., vyhlašuje 12. ročník Soutěže mladých autorů o nejlepší odbornou práci v oborech radiologické fyziky za rok 2016. Uzávěrka přihlášek je 31.3.2017. Podrobnosti vyhlášení najdete zde.

Vloženo: 23.01.2017

ESTRO young committee education survey

Deadline to complete the survey: 10 February 2017
The ESTRO Young Committee is launching a European survey about education for all young students and professionals involved in radiation oncology. The purpose of this survey is to better understand the multidisciplinary European educational radiation oncology system. We would be very grateful if you could forward this survey to your colleagues in training and to your national student networks:

https://www.surveymonkey.com/r/TKV7J5P

The deadline to complete this is 10 February 2017. The results of this study will of course be made available after completion. Thank you very much for your collaboration!

The ESTRO Young Committee

Vloženo: 30.12.2016

Vyšlo nové doporučení SÚJB:
Zavedení systému jakosti při využívání zdrojů ionizujícího záření v radioterapii a radiodiagnostice
Vyjádření a používání nejistot v klinické dozimetrii

Vloženo: 30.12.2016

Na stránce "Pro radiologické fyziky" najdete přehled doporučení SÚJB pro radioterapii.

Vloženo: 13.10.2016 Ing. Jaroslav Ptáček, Ph.D byl v posledních volbách na funkce v EFOMP zvolen za Assistant Secretary General. Do funkce nastupuje 1. 1. 2017.
Vloženo: 14.09.2016

Blíží se deadlines pro konferenci ESTRO 36. Podrobnosti jsou na stránce Home > Akce > Akce budoucí.

 

Vloženo: 30.06.2016Vážení přátelé, drazí kolegové,

dne 29. 6. 2016 nás po delší vážné nemoci opustil ve věku 71 let náš drahý kamarád a kolega Ing. Jaroslav Zimák, CSc.

Jarda byl jedním z dlouholetých členů a zakladatelů ČSFM. Významnou měrou se podílel na rozvoji naší společnosti (2004 - 2006 jednatel ČSFM, 2006 - 2010 člen výboru ČSFM), na spolupráci s výzkumnými ústavy i s dozorčími orgány.

Profesně se zabýval optimalizací radiační ochrany personálu při radiojodové terapii a celoživotně se zasazoval o zavádění dozimetrie pacientů při radiojodové terapii. Zasloužil se o vznik Oddělení radiologické fyziky (ORF) na Klinice nukleární medicíny a endokrinologie 2. LF UK a FN Motol (KNME). Dlouhá léta vyučoval nejen studenty 2. LF UK a FN Motol Fyziku a radiační ochranu v Nukleární medicíně. Jako školitel vedl i nespočet diplomových a bakalářských prací a působil i jako školitel a konzultant pro práce dizertační.

I přes vážné onemocnění nikdy neodmítl pomoci či poradit a rád se vracel mezi své kolegy na KNME.

Bude nám všem chybět!


Za ORF KNME 2. LF UK a FN Motol a KNME 2. LF UK a FN Motol

Pavel Solný

Vloženo: 29.06.2016

Výhodná nabídka kurzů IAEA v Moskvě v ruštině. Více informací zde, příp. na SÚJB u paní Habdové (Silvia.Habadova@sujb.cz)

Vloženo: 08.06.2016

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
v souladu s pravidly Soutěže ČSFM o nejlepší práci v oborech radiologické fyziky zveřejňuje Výbor ČSFM výsledky aktuální soutěže.
Autorům oceněných prací srdečně blahopřejeme.

Za výbor ČSFM
Iva Horáková

Vloženo: 30.03.2016

Na Nástěnku byla umístěna tabulka pro převedení specializací podle dřívějších právních předpisů na současné obory a zaměření specializačního vzdělávání pro radiologické fyziky.

Vloženo: 26.03.2016

Dne 16. 3. 2016 byla ČSFM zapsána dle nového Občanského zákoníku do spolkového rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze v oddílu L, vložce číslo 14570.

Vloženo: 15.02.2016

Center of Advanced Preclinical Imaging at the First Faculty of Medicine is extending its staff team.

Podrobnosti zde

Vloženo: 11.02.2016

Výbor České společnosti fyziků v medicíně, o.s., vyhlašuje 11. ročník Soutěže mladých autorů o nejlepší odbornou práci v oborech radiologické fyziky za rok 2015. Uzávěrka přihlášek je 31.3.2016. Podrobnosti vyhlášení najdete zde.

Vloženo: 27.01.2016

Nová doporučení SÚJB pro radioterapii

Na webové stránky SÚJB byla v rámci Zavedení systému jakosti při využívání významných zdrojů ionizujícícho záření v radioterapii umístěna tato nová doporučení:
- Lineární urychlovače používané v radioterapii
- CT simulátory a CT zařízení určená pro plánování v radioterapii
- Návrh rozsahu pravidelných zkoušek při intersticiální brachyterapii prostaty

Vloženo: 27.01.2016

Ve Věstníku 02-2016 vydaném 26.2.2016 byly zveřejněny nové Národní radiologické standardy:
- Výpočetní tomografie
- Radiační onkologie
- Nukleární medicína

Vloženo: 21.10.2015

8. listopad - Mezinárodní den radiologie

Více informací zde a zde.

Vloženo: 05.08.2015

Odkaz na Facebook ČSFM najdete v položce Home > Užitečné odkazy.

Vloženo: 02.08.2015 4th World Congress of Clinical Safety 2015 September is held in Vienna, Austria. http://www.iarmm.org/4WCCS/ The bulletin is now available. http://www.iarmm.org/4WCCS/4WCCS-bulletin.pdf
Vloženo: 22.07.2015 Podrobnosti k novému Atomovému zákonu najdete na https://apps.odok.cz/kpl-detail?pid=KORN9LVF59A1
Vloženo: 13.07.2015

Odpovědi na dotazy k zákonu o zdravotnických prostředcích naleznete v položce Legislativa > Zdravotnické prostředky.

Vloženo: 08.07.2015

Nové "Národní radiologické standardy - radiologická fyzika" byly zveřejněny ve Věstníku 06-2015 vydaném 29.5.2015.

Vloženo: 07.07.2015

 

Dozimetrický workshop pořádaný ve spolupráci s FN Plzeň pořádaný 15.7. od 13:00.

Náplní workshopu bude hlavně měření a ověřování pacientských plánů IMRT, ozařování rotačními metodami na válcový 3D detektor ArcCheck, předvedení snadného měření kompletních denních testů na Daily QA nebo nastavování lineárního urychlovače na IC Profileru v reálném čase.

Podrobnější informace o přístrojích najdete na www.sunnuclear.com

Zájemce prosím o přihlášení na mailové adrese: tomas.oberstein@stargen-eu.cz

Vloženo: 11.06.2015

 

Na níže uvedené adrese lze nalézt další část odpovědí na dotazy ke zdravotnickým prostředkům:

http://www.sukl.cz/zdravotnicke-prostredky/dotazy-k-novemu-zakonu-o-zdravotnickych-prostredcich-ii-cast

Vloženo: 09.06.2015

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
v souladu s pravidly Soutěže ČSFM o nejlepší práci v oborech radiologické fyziky zveřejňuje Výbor ČSFM výsledky aktuální soutěže.
Autorům oceněných prací srdečně blahopřejeme.

Za výbor ČSFM
Iva Horáková

Vloženo: 02.06.2015

EFOMP has just produced a document on QC in Digital Mammography. This is the first of the series on quality control and has concentrated on the need for harmonization of quality controls in (QCs) digital mammography.

The document can be downloaded free of charge from the EFOMP website, please visit http://www.efomp.org/index.php/scientific-guidance-and-protocols.

Vloženo: 18.05.2015

Odpovědi na dotazy k Novému zákonu o zdravotnických prostředcích lze nalézt na http://www.sukl.cz/zdravotnicke-prostredky/dotazy-i-cast

Vloženo: 12.05.2015

Dear NMOs Presidents and Delegates

As you know EFOMP supports the annual European School of Medical Physics. This provides a series of week-long courses particularly aimed at the recent entrant to the medical physics profession in the early stages of their career. Attached is an award letter for ESMP bursaries: This year EFOMP provides four bursaries for the school covering the costs of one week's registration. We would ask you to encourage eligible physicists in your country to apply. Further details are given in the attached letter.

Více informací zde.

Vloženo: 20.04.2015

Zde najdete dokument, který je určený k použití všemi radiologickými fyziky, kteří jsou ochotni zapojit se do prosazování zájmů fyziků na poli vzdělávání. Jakékoliv připomínky k dokumentu posílejte na adresu csfm@csfm.cz nebo lenka.janeckova@nemlib.cz.

Vloženo: 11.04.2015

IAEA vypisuje výzkumný projekt pro nemocnice týkající se zobrazovaní rtg, NM) dětí. Upřednostněny budou nabídky pokrývající obě modality. 
Roční rozpočet je 4 000 Euro, jde o tříletý projekt.
Zvažte, jestli do toho nechcete jít. Přihlášky oficiálně podané do 31.5.2015.

Provodní email najdete zde a podrobnosti zde.

Vloženo: 25.03.2015

Registrace na konferenci "Optimisation in X-ray and Molecular Imaging 2015" do 31.3.2015. Více viz Akce.

Vloženo: 25.03.2015

Požadavky na používání měřidel při lékařském ozáření podle atomového zákona a zákona o metrologii viz Užitečné odkazy (viz též web SÚJB).

Vloženo: 23.02.2015

Termíny atestací na rok 2015 naleznete zde.

Vloženo: 15.02.2015 Zákon 123/2000 Sb. o zdravotnických prostředcích byl zrušen a nahrazen zákonem 268/2014 Sb.
Vloženo: 29.01.2015

V položce Home > Pro členy > Komora najdete informace z posledního jednání Přípravného výboru komory nelékařských zdravotnických pracovníků.

Vloženo: 23.01.2015

Výbor České společnosti fyziků v medicíně, o.s. vyhlašuje 10. ročník Soutěže mladých autorů o nejlepší odbornou práci v oborech radiologické fyziky za rok 2014. Uzávěrka přihlášek je 31.3.2015. Podrobnosti vyhlášení najdete zde.

Vloženo: 13.01.2015

Ve dnech 12.6.-13.6.2015 se bude konat v Novém Jičíně 11. konference SROBF. Bližší informace naleznete v sekci Akce.

Vloženo: 05.01.2015

V přílohách najdete stanovy a volební řád ČSFM, které by měly být projednány na členské schůzi 15. 4. 2015.

Modře jsou vyznačeny změny.

Fialově jsou vyznačeny odkazy na nový občanský zákoník, nebo to jsou poznámky pro zdůvodnění napsaného textu. Fialový text nebude součástí dokumentů.

Připomínky posílejte na adresu lenka.janeckova@nemlib.cz nebo na adresu csfm@csfm.cz a to nejpozději do 9. 4. 2015

Stanovy

Volební řád

Vloženo: 27.11.2014

Ve dnech 15.4.-17.4.2015 se bude konat Konference radiologické fyziky spojená s členskou schůzí ČSFM. Bližší informace naleznete v sekci Akce.

Vloženo: 24.11.2014

V položce Home > Doporučené počty radiologických fyziků a techniků > Radioterapie je vložena nová kalkulačka fyziků. Kalkulačka mírně nadhodnocuje počtu fyziků na velkých pracovištích se 3 a více linaky. Připomínky posílejte na adresu lenka.janeckova@nemlib.cz .

Vloženo: 01.11.2014

Upozorňuji na změnu Nařízení vlády č. 564/2006 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě

Vloženo: 24.10.2014

European ALARA Network - dvě čísla časopisu zabývajícího se i lékařským ozářením jsou ke stažení zde a zde

Vloženo: 13.10.2014

7. listopad byl společností IOMP (International Organisation for Medical Physicist) stanoven jako Mezinárodní den fyziků v medicíně. Můžete využít tento den k propagaci našeho oboru, např. uspořádat exkurzi na Vaše pracoviště, seminář pro ostatní kolegy z nemocnice apod. Vítány jsou i nápady na akce a aktivity (rozhovory, články) pro další roky konané při příležitosti Mezinárodního dne fyziků v medicíně za účelem zvýšení zájmu a informovanosti o našem oboru.

Vloženo: 08.10.2014

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2, přijme KLINICKÉHO RADIOLOGICKÉHO FYZIKA pro RADIOTERAPII (více zde).

Vloženo: 03.10.2014

Od 1.11.2014 bude ve Fakultní nemocnici Olomouc  zahájen další běh Certifikovaného kurzu Radiologická fyzika v radioterapii.

Zájemci se mohou hlásit
přes Odbor vzdělávání FN Olomouc. Maximální kapacita kurzu: 3 posluchači.
Přihlašování do kurzu je možné do 20.10.2014
(rozhoduje razítko z podací pošty).

Termín konání specializačních stáží bude domluven s účastníky kurzu. Formulář k přihlášení na stáž je dostupný zde.

Vloženo: 03.10.2014

Dne 1.12.2014 bude ve Fakultní nemocnici Olomouc otevřen Certifikovaný kurz Radiologická fyzika v nukleární medicíně.

Zájemci mohou podávat přihlášky do 21.11.2014 a to na adresu Odboru vzdělávání Fakultní nemocnice Olomouc (přihláška zde).

Maximální kapacita kurzu: 3 účastníci

Termín konání stáží a celkový průběh kurzu bude domluven s účastníky před jeho zahájením.

Vloženo: 04.09.2014

Revised international Basic Safety Standards (BSS) released by the IAEA zde

Vloženo: 21.07.2014

Rozšíření databáze dynamické scintigrafie ledvin

Ve čtvrtek 17.7.2014 byla pro odbornou veřejnost otevřena rozšířená databáze dynamické scintigrafie ledvin - www.dynamicrenalstudy.org. Kromě dosavadního obsahu (107 dynamických scintigrafií ledvin s 99mTc-MAG3 u dospělých pacientů) nyní databáze nově nabízí také 100 pediatrických studií s jedno- a oboustrannými uropatiemi a několik desítek realisticky simulovaných vyšetření pro testy metod a výpočetních programů používaných při hodnocení dynamické scintigrafie ledvin. Prohlížení databáze je volně přístupné.

Stažení scintigrafických dat pro vlastní použití je vázáno na registraci uživatele, jeho přihlášení do databáze a souhlas s licencí. Registrace a stahování dat jsou bezplatné. Registrovaný uživatel má přístup ke scintigrafickým datům a k tabulkám s klinickými a laboratorními údaji.

Všechna data jsou přísně anonymizována. Databázi je možné využít pro kontrolu kvality na pracovištích nukleární medicíny, pro klinické audity, porovnávání výsledků mezi pracovišti, vývoj a testování analytických metod a klinického softwaru a také pro výukové a doškolovací účely.

Martin Šámal, Ústav nukleární medicíny 1.LF UK a VFN v Praze

Vloženo: 17.04.2014

Fakultní nemocnice Olomouc je od 9.4.2014 držitelem akreditace k uskutečňování Certifikovaného kurzu Radiologická fyzika v radioterapii.

Zájemci se mohou hlásit přes Odbor vzdělávání FN Olomouc. Formulář k přihlášení na stáž je dostupný zde.

Maximální kapacita kurzu: 3 posluchači

Termín konání specializačních stáží bude domluven s přihlášenými účastníky. Přihlašování do prvního běhu kurzu je možné nejpozději do 5.5.2014 (rozhoduje razítko z podací pošty).

Vloženo: 02.04.2014

Možnost poskytnutí klinické praxe na Vaše pracovišti pro radiologické fyziky z Malty.

The Ministry for Health of the Government of Malta will be offering its medical physics trainees clinical training placements at overseas established training institutions i.e., medical physics departments in large academic teaching hospitals with an already well established clinical training programme in ALL THREE specialties of medical physics, that is Diagnostic and Interventional Radiology, Radiation Oncology and Nuclear Medicine. A tender has been issued.

More details can be found at the following link:

https://secure2.gov.mt/eprocurement/tender-details?l=1&tid=B245E95EFE7E2154085601FE033FE25097189E2CDA268B5E

Vloženo: 10.03.2014

Přehled nejdůležitějších mezinárodních doporučení a dokumentů v oblasti dozimetrie a zabezpečení kvality nově pro oblast nukleární medicíny a radiodiagnostiky byl umístěn na stránky ČSFM zde.
Aktivní spolupráce při aktualizaci těchto dokumentů je vítána.

Vloženo: 05.02.2014
Following congress now opens "Call for abstracts".
http://www.iarmm.org/3WCCS/
Vloženo: 04.02.2014

Jedinečná příležitost!

ESTRO kurs v Praze! 9.-13. března 2014
Dose Modelling and Verification for External Beam Radiotherapy
Více informací zde, program, snížené kurzovné.

Vloženo: 29.01.2014

Na stránce Home > Pro radiologické fyziky > Klinické audity najdete dokumenty, které by vám mohly pomoct s přípravou klinických auditů.

Vloženo: 27.01.2014

Ve věstníku č. 9/2013 ministerstva zdravotnictví na stránce 39 je uvedena Metodika pro žadatele o dotaci ze státního rozpočtu na rezidenční místo - nelékařské obory. Konečný termín pro podání žádostí je do 14. 3. 2014.

Vloženo: 17.01.2014

Dnes vyšla po dlouhé době klíčová EU směrnice (EU BSS). Lze ji nalézt zde.

COUNCIL DIRECTIVE 2013/59/EURATOM of 5 December 2013 laying down basic safety standards for protection against the dangers arising from exposure to ionising radiation, and repealing Directives 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom and 2003/122/Euratom

Vloženo: 15.01.2014

Resident Academic Full Time Post in Nuclear Medicine
Department of Medical Physics
Faculty of Health Sciences
University of Malta

více informací zde

Termín pro zaslání životopisu: 30.1.2014

Vloženo: 15.01.2014

Společnost radiační onkologie, biologie a fyziky České lékařské společnosti J. E. Purkyně vyhlašuje soutěž Chodounského cena o nejlepší publikaci v oboru radiační onkologie za rok 2013. Termín uzávěrky přihlášek je 28.2.2014. Podrobnosti vyhlášení soutěže naleznete na www.srobf.cz zde.

Vloženo: 14.01.2014

Na stránkách MZ v Seznamu oprávněných osob k provádění externích klinických auditů, jejichž součástí je lékařské ozáření, je uvedena první oprávněná osoba. Odkaz je též na stránce Užitečné odkazy. Podle §97 Zákona 273/2012 Sb. poskytovatel poskytující zdravotní služby, jejichž součástí je lékařské ozáření, je povinen uzavřít smlouvu na provedení externího klinického auditu na všech svých pracovištích poskytujících lékařské ozáření do 10. ledna 2015.

Vloženo: 06.01.2014

Výbor České společnosti fyziků v medicíně, o.s. vyhlašuje 9. ročník Soutěže mladých autorů o nejlepší odbornou práci v oborech radiologické fyziky za rok 2013. Uzávěrka přihlášek je 31.1.2014. Podrobnosti vyhlášení najdete zde.

Vloženo: 03.01.2014

 

Seznam kurzů ESTRO naleznete na stránce http://us4.campaign-archive1.com/?u=6d9cb9ff7b6d9249682234975&id=3b9996efb7&e=bb6b25e5da

Vloženo: 18.12.2013

Pro zájemce z řad radiologických fyziků ...

Dear NMOs Delegates and Presidents

Please find attached:


1. The recent document on the Horizon 2020 research programme for the years 2014-15 (EC decision of 10 December 2013).
2. The Euratom Work Programme for 2014-2015.
3. The call from OPERRA (7th Framework rogramme).


There are several topics where medical physicist can be involved and, as EFOMP, we would like to share these information with NMOs.

Kind Regards

Dott. Marco Brambilla

Secretary General of EFOMP
European Federation of Organisations for Medical Physics
Direttore SC di Fisica Sanitaria
Az. Ospedaliero Universitaria Maggiore della Carità
28100 Novara, Italy

tel +39 0321 3733369 fax +39 0321 3733327 mobile:+39 3357789678


OPERRA, Euratom, Health

Vloženo: 28.11.2013

V položce Pro členy > Komora naleznete návrh stanov České komory zdravotnických pracovníků  a adresu, na kterou lze posílat připomínky.

Vloženo: 06.11.2013

4. konference radiologických fyziků

Oddělení lékařské fyziky a radiační ochrany FNOL zveřejňuje I. informaci o plánované 4. konferenci radiologických fyziků (zde).

Vloženo: 17.10.2013

Postdoctoral Fellowship Positions in Medical Physics and Engineering
Podrobnosti zde.

Vloženo: 16.10.2013

Věstníkem MZ 02/2013 byly změněny NRS pro NM.

Vloženo: 04.10.2013

V položce Pro členy > Komora naleznete poslední zápis z jednání PV ČKZP a kalkulačku s odhadem výše členského příspěvku pro povinné členství v komoře se 100 000 členy.

Vloženo: 27.09.2013

Velký dík patří všem, kdo se podíleli na přípravě a průběhu EFOMP School for Medical Physics Expert na téma "Clinical Medical Device Management: Specification, Acceptance testing, Commissioning, QC and Advanced Applications in Whole-body PET/CT", 4.-6. července v Praze. Poděkování zaslal i prezident EFOMP.

Vloženo: 27.09.2013

ESTRO kurs v Praze! 9.-12. listopadu 2013
Quality Management II: Quality Assessment and Improvement
Více informací zde.

Vloženo: 16.08.2013

Nové číslo časopisu IOMP: Medical Physics World zde

Vloženo: 09.08.2013

Od začátku roku 2013 byla v ČMI vytvořena možnost ověřování stanovených měřidel ve veličině absorbovaná dávka ve vodě pro terapeutické rentgenové svazky.

Bližší informace získáte od Ing. Vladimíra Sochora, tel. 266 020 285 (MT 607 853 049), e-mail: vsochor@cmi.cz

Vloženo: 22.07.2013

Heidelberg University in cooperation with the widely acclaimed German Cancer Research Center and the state-of-the-art Heidelberg Ion-Beam Therapy Center offers the following postgraduate distance programs delivered in English - 2013/2014:

 • Master Online (MSc) “Advanced Physical Methods in Radiotherapy” (120 ECTS)
 • Postgraduate (PG) short study track in “Advanced Physical Methods in Radiotherapy” (30 ECTS)
 • Postgraduate (PG) full study track in “Advanced Physical Methods in Radiotherapy” (60 ECTS)

More information here.

Vloženo: 03.07.2013

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
v souladu s pravidly Soutěže ČSFM o nejlepší práci v oborech radiologické fyziky zveřejňuje Výbor ČSFM výsledky aktuální soutěže.
Autorům oceněných prací srdečně blahopřejeme.

Za výbor ČSFM
Iva Horáková

Vloženo: 01.07.2013

K 1.7.2013 je ČSFM, o.s. držitelem akreditace k uskutečňování vzdělávacího programu v oboru specializačního vzdělávání Radiologická fyzika. Sledujte prosím stránky ČSFM, o.s.. Další informace budou brzo následovat.

Vloženo: 28.06.2013

Podrobnosti z jednání o komoře konaného 26.6.2013 lze nalézt po přihlášení v položce Pro členy > Komora.

Vloženo: 23.05.2013

Nemocnice Na Bulovce oznamuje zahájení pořádáni certifikovaného kurzu Radiologická fyzika v radioterapii.
Kurz je určen pro radiologické fyziky a započne dne 1.července 2013
Přihlášky se přijímají do 20.6.2013
Další podrobnosti zde.

Vloženo: 29.04.2013

The Ministry for Health of the Government of Malta will be offering medical physics trainees clinical training placements at overseas established training institutions i.e., medical physics departments in large academic teaching hospitals with an already well established clinical training programme in ALL THREE specialties of medical physics, that is Diagnostic and Interventional Radiology, Radiation Oncology and Nuclear Medicine. More details can be found at the following link:der http://gov.mt/en/Government/Government%20Gazette/Tens/Pages/Ministry-for-Health.aspx

Vloženo: 23.04.2013
Dle informace Ing. Sochora má od konce roku 2012 ČMI-IIZ k dispozici metrologické prostředky pro zajištění návaznosti stanovených měřidel veličiny absorbovaná dávka ve vodě v oblasti záření X, a to v kvalitách záření X podle normy DIN.
 
Vloženo: 19.04.2013

Informace o jednání o komoře naleznete v položce Pro členy > Komora.

Vloženo: 15.04.2013

Na stránce http://www.iomp.org/ najdete The Official Journal of IOMP. Velká část časopisu je věnována vzdělávání fyziků.

Vloženo: 13.04.2013

Výbor ČSFM děkuje Ing. Daně Prchalové za aktivní účast při jednáních o České komoře zdravotnických pracovníků. Zároveň hledá mezi členy ČSFM jí rovnocenného náhradníka.

Podrobnosti o komoře lze nalézt po přihlášení v položce Pro členy > Komora.

Další podrobnosti sdělí Ing. Lenka Petýrková Janečková. (lenka.janeckova@nemlib.cz)

Vloženo: 08.04.2013

Sledujte také rubriku inzerce.

Vloženo: 04.04.2013

Všechny přednášky jsou k dispozici na níže uvedené adrese:

https://rpop.iaea.org/RPOP/RPoP/Content/News/international-conference-radiation-protection-medicine-news.htm

Vloženo: 07.03.2013

Vložená nová akce - ESNM kurz pro fyziky 11.5.2013 (Praha) - více informací zde.

Vloženo: 07.03.2013

Na stránky SÚJB byla umístěna aktualizace Doporučení "Zavedení systému jakosti při využívání významných zdrojů ionizujícího záření v radioterapii - RENTGENOVÉ OZAŘOVAČE" z března 2000: Oprava a doplnění - rok 2012.

Vloženo: 01.03.2013

Přehled nejdůležitějších mezinárodních doporučení a dokumentů v oblasti zabezpečení kvality radioterapie byl umístěn na stránky ČSFM zde.
Aktivní spolupráce je vítána.

Vloženo: 27.02.2013

V položce Pro členy > Komora naleznete podrobnosti z jednání o komoře z 27.2.2013 a úkoly, které z tohoto jednání pro nás vyplývají.

Vloženo: 15.02.2013

Výbor České společnosti fyziků v medicíně, o.s. vyhlašuje 8. ročník Soutěže mladých autorů o nejlepší odbornou práci v oborech radiologické fyziky za rok 2012. Uzávěrka přihlášek je 31.3.2013. Podrobnosti vyhlášení najdete zde.

Vloženo: 12.02.2013

Vážené kolegyně, kolegové, přátelé radioterapie,

naše klinika vydala učební texty Hynková, Šlampa: Základy radiační onkologie, 2012, 236 stran a obrázků, barevná příloha (82 obr.), které jsou určeny především pro nelékařské pracovníky na radioterapiích a pro pregraduální výuku Bc a Mgr. směru radiol. asistent. Možnost zakoupení této knihy je v prodejně Masarykovy univerzity, www.lekarskeknihy.cz, tel. 549 493 619. Cena je 569 Kč. Obsah, úvod a přehled literatury zde.

Pavel Šlampa, zdraví a děkuje.

Vloženo: 25.01.2013

Mezinárodní konference RAD 2014

We would like to notify you that The Second International Conference on Radiation and Dosimetry in Various Fields of Research (RAD 2014) will take place at the Faculty of Electronic Engineering, University of Nis, Nis, Serbia, in the period from 27th – 30th May, 2014. RAD 2012 Conference, in the opinion of the participants and our opinion, was very successful.

The website for RAD 2014 Conference has already been created on the link http://www.rad2014.elfak.rs.

We would like to inform you about the abstract portal and to ask you to enter some abstract(s). The portal for entering and editing of the abstracts is ready at ABSTRACT page (http://www.rad2014.elfak.rs/abstracts.php). You can import and change your abstract(s) as many times as you wish until the deadline date (November 15, 2013). The lastly saved abstract version will be kept.

Vloženo: 14.01.2013

International Conference on Radiation Protection: Setting the Scene for the Next Decade

Díky účasti zástupce ČSFM na této konferenci byly získány všechny příspěvky uvedené během této akce - ke stažení zde (soubor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, crc). Po stažení je nutné soubory sloučit do jednoho a rozbalit.

Vloženo: 03.01.2013

Na webových stránkách katedry dozimetrie vytváříme sekci volných pracovních míst pro naše absolventy. Pokud  hledáte nebo v budoucnosti budete hledat pracovníky na pozice z oblasti radiologické fyziky, techniky, dozimetrie nebo radiační ochrany,
neváhejte mi nabídku poslat. Nabídky uveřejníme na našich stránkách a také přímo na katedře.

Předem děkuji za spolupráci.
Mgr. Hana Bártová
ČVUT – Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
Katedra dozimetrie a aplikace ionizujícího záření
Břehová 7, 115 19, Praha 1
+420224358362, m. 211b
hana.bartova@fjfi.cvut.cz

Vloženo: 31.12.2012

I wish to inform you that the December 2012 issue of the eMPW is now available online at the IOMP website on following page:

http://iomp.org/?q=content/e-medical-physics-world-issues

Vloženo: 03.12.2012

V položce Legislativa > Zákony o zdraví naleznete Vyhlášku č. 410/2012 Sb. o stanovení pravidel a postupů při lékařském ozáření.

Vloženo: 23.11.2012

Na stránkách SROBF byla zveřejněna nová revize Národních radiologických standardů-radiační onkologie.

Vloženo: 23.11.2012

Dnem uveřejnění Národních radiologických standardů pro účely §97 Zákona 373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách je 9. říjen 2012. §97 se týká povinnosti vypracovat místní radiologické standardy, provést první interní klinický audit a uzavřít smlouvu na provedení externího klinického auditu.

Vloženo: 26.10.2012

Dne 26.9.2012 obdržela VFN v Praze rozhodnutí o udělení akreditace certifikovaného kurzu Radiologická fyzika v radiodiagnostice, který je nedílnou součástí specializačního vzdělávání v oboru Radiologická fyzika se zaměřením na radiodiagnostiku. Prosím zájemce o zaslání stručného e-mailu s informacemi o jejich pracovišti a délce dosavadní praxe na adresu simona.borovickova@vfn.cz. Kurz bude otevřen pro 3 účastníky. Při rozhodování o přijetí do aktuálně otevřeného kurzu bude z kapacitních důvodů přihlíženo především k dosavadní délce praxe. Zájemci budou o termínu konání kurzu včas informováni.

Vloženo: 25.10.2012

The next ESTRO Physics Biennial Meeting will be part of the 2nd ESTRO Oncology Forum that will take place from 19 to 23 April 2013 in Geneva  

You can already mark in your calendar the important deadlines of the conference that are coming soon:

-          7 December 2012 for the abstract submission

-          12 December 2010 for the early registration

 You can find more information on the conference on www.estro.org. Další podrobnosti naleznete v položce Akce.

Vloženo: 19.10.2012

V zákoně nahrazujícím zákon 96/2004 Sb. má být zrušena registrace klinických radiologických fyziků a kreditní systém.

Tyto dvě změny nás mohou na mezinárodní úrovni jako fyziky znevýhodnit a poškodit.

Obracíme se proto na Vás s prosbou o pomoc při vyhledávání mezinárodních norem, předpisů či doporučení, ve kterých jsou registrace a celoživotní vzdělávání řešeny.

Tyto dokumenty budou použity ve vnějším připomínkovém řízení ke zdůvodnění našich požadavků.

Informace posílejte co nejdříve na adresu csfm@csfm.cz  nebo lenka.janeckova@nemlib.cz

Na listu Pro členy > Komora najdete informace z jednání přípravného výboru ze 17. 10. 2012.

Za spolupráci děkuje výbor a revizní komise ČSFM.

Vloženo: 11.10.2012

Na stránce Pro členy > Komora najdete nové informace k ČKZP.

Vloženo: 04.10.2012

Dne 26.9.2012 obdržela FN Olomouc rozhodnutí o udělení akreditace certifikovaného kurzu Radiologická fyzika v nukleární medicíně, který je nedílnou součástí specializačního vzdělávání v oboru Radiologická fyzika se zaměřením na nukleární medicínu. Certifikovaný kurz Radiologická fyzika v nukleární medicíně má kapacitu 3 účastníků / kurz. Jakmile bude znám přesný termín otevření kurzu, budou zájemci individuálně informováni. Prosím zájemnce z řad radiologických fyziků v nukleární medicíně, aby zaslali stručný e-mail obsahující informace o jejich pracovišti (vybavení technikou pro plnění logbooku) a délku dosavadní praxe na adresu jaroslav.ptacek@fnol.cz. Při rozhodování o přijetí do aktuálně otevřeného kurzu bude z kapacitních důvodů přihlíženo především k dosavadní délce praxe.

Vloženo: 03.10.2012

V úterý 23.10. od 15:00 hodin se koná seminář o pracovních příležitostech v CERNu. Seminář je určen pro potenciální zaměstnance CERNu s nevědeckým technickým nebo technologickým potenciálem a administrativním pracovníkům s technickým vzděláním. Bližší informace a možnost registrace najdete na našem webu: http://www.inovacentrum.cvut.cz/konference nebo z přiloženého plakátu. Uzávěrka registrací je 18.10. 2012.

Vloženo: 02.10.2012

Stanovy a zakladatelskou smlouvu Přípravného výboru české komory zdravotnických pracovníků najdete v položce Pro členy > Komora.

Vloženo: 14.08.2012

Přednášky, které byly promítány z notebooku pořadatelů, jsou ke stažení ve formátu .pdf.

Středa: Česká komora zdravotnických pracovníků

Čtvrtek: Zámečník, Ullmann, Ullmann, Zaoral, Pašková, Ptáček, Kotěšovec, Novák, Koutský, Mihalová, Michaelidesová, Klepetková, Štísová

Pátek: Přidal, Daníčková, Kulatá, Prchalová, Nožičková, Novák, Paluska, Grepl, Papírník, Andrle, Solný, Žáčková

Vloženo: 02.08.2012
Vážení a milí kolegové,
registrace na letošní Dny radiační ochrany je tímto otevřena. Podrobnější informace najdete na stránkách konference. Přejeme hezké léto a těšíme se na viděnou v Třeboni
Za organizační výbor
Václav Štěpán, Lenka Thinová, Tomáš Urban
Vloženo: 19.07.2012

Aktuální časopis IOMT eMPW, Volume 3, Number 1, July 2012 najdete v položce "Užitečné odkazy" nebo na stránce http://www.iomp.org/sites/default/files/empw-vol3number1_july2012.pdf.

Vloženo: 16.07.2012

Universita v Heidelbergu (Německo) nabízí postgraduální dálkový studijní program
v medicínské fyzice. Více informací zde a zde.

Vloženo: 13.07.2012

Dne 28. 6. 2012 Janečková podepsala za ČSFM Stanovy a Zakladatelskou smlouvu zájmového sdružení právnických osob "Přípravny výbor České komory zdravotnických pracovníků" (PV ČKZP).

V červenci 2012 PV ČKZP vznikne zápisem do registru zájmových sdružení právnických osob vedeného Magistrátem hlavního města Prahy.

1. členská schůze, spojená s tiskovou konferencí, je plánována na 19. 9. 2012. Termín zatím nebyl potvrzen.

Hlavním úkolem PV ČKZP je příprava vzniku komory a její začlenění do zákonné normy.

Ministerstvo zdravotnictví přislíbilo, že PV ČKZP bude připomínkovým místem k zákonům.

Vloženo: 25.06.2012

Akreditovaný kvalifikační kurz Radiologická technika a Radiologická fyzika byl vypsán. Podrobnosti zde.

Vloženo: 18.06.2012

EFOMP Newsletter June 2012 najdete na stránce Užitečné odkazy.

Vloženo: 01.06.2012

Physica Medica: European Journal of Medical Physics is now seeking a new Editor-in-Chief.
Attached is the advert for the Editor of EJMP.
We are kindly asking you to bring it to the attention of anyone who might be interested in applying.
The details for applying can be found here.
Best regards

Dott. Marco Brambilla
Secretary General of EFOMP

Vloženo: 29.05.2012

S lítostí sdělujeme členům společnosti, že dne 22. května 2012 zemřel ve věku nedožitých    86 let prof. MUDr. Zdeněk Dienstbier, DrSc., dr. h. c. světově uznávaný profesor nukleární medicíny a radiobiolog, zakladatel Ligy proti rakovině.

Vloženo: 17.05.2012

Nová informace o AKK Radiologická fyzika a Radiologická technika v roce 2012 zde.

Vloženo: 16.05.2012

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
v souladu s pravidly Soutěže ČSFM o nejlepší práci v oborech radiologické fyziky zveřejňuje Výbor ČSFM výsledky aktuální soutěže.
Autorům oceněných prací srdečně blahopřejeme.

Za výbor ČSFM
Iva Horáková

Vloženo: 14.05.2012

Byl prodloužen termín přihlášek na International Conference on Radiation Protection in Medicine - Setting the Scene for the Next Decade  od 03.12.2012 do 07.12.2012
v Bonnu. Podrobnosti viz Akce.

Vloženo: 14.05.2012

Česká společnost ochrany před zářením, o.s. (ČSOZ) vyhlašuje soutěž pro mladé pracovníky, členy ČSOZ, o nejlepší vědeckou práci zaměřenou na ochranu před ionizujícím zářením. Podrobnosti naleznete zde. Tato soutěž je pro členy ČSOZ. Pokud se chce někdo zúčastnit a není členem, může do ČSOZ vstoupit.

Vloženo: 09.05.2012

IOMP e-Zine is a regularly distributed digital bulletin aiming to present its subscribers with the latest IOMP updates.
Further more detailed information will be available through the Medical Physics World Journal (available as an e-Journal from the IOMP web site www.iomp.org).

Vloženo: 04.05.2012

v příloze najdete náplň a program třítýdenního přerušovaného kurzu Management a ekonomika ve zdravotnictvípro nelékaře.

Kurz pořádá v jarních a podzimních měsících t.r. Škola veřejného zdravotnictví IPVZ, která má v této oblasti více jak dvacetiletou zkušenost a je určen všem zdravotníkům, kteří mají o tuto problematiku zájem.

Kurz je realizován v rámci evropského projektu, takže pro mimopražské zájemce je zdarma. Budeme velmi potěšeni, když se ho účastní i zájemci z Prahy, ale Ti musí za jeho absolvování zaplatit poměrně vysokou částku.

První kurz začíná 28.5.2012.

Podrobné informace ke kurzu obsahuje materiál, který najdete v příloze a prosíme Vás o jeho zaslání potenciálním zájemcům. Jsme samozřejmě připraveni odpovědět na všechny Vaše další dotazy na adrese kubova@ipvz.cz

Těšíme se na setkání s Vámi či s Vašimi spolupracovníky,

Vloženo: 22.04.2012

Do položky Připomínky k legislativě bylo vloženo vypořádání připomínek ČSFM k vyhl. 307/2002 Sb.

Vloženo: 13.04.2012

Přidány informace ke Komoře do sekce Pro členy.

Vloženo: 12.04.2012

Do užitečných odkazů byl umístěn EFOMP Newsletter April 2012. Jedná se o první číslo periodika, které by mělo vycházet každé dva měsíce. Obsahuje jak informace o událostech proběhlých, tak pozvánky na chystané akce. Zaslala Dr. Virginia Tsapaki, EFOMP Communications and Publication Committee Chair.

Vloženo: 03.04.2012

Byl aktualizován adresář pracovišť a přehled ozařovačů. Průběžné změny posílejte prosím mailem na adresu ivana.horakova@suro.cz.

Vloženo: 23.03.2012

Průběžně aktualizované informace nejen o radiační ochraně pacientů pro zdravotníky, pacienty, veřejnost i členské státy najdete na stránkách IAEA Radiation Protection of Patients (RPOP). Stojí za shlédnutí!

Vloženo: 07.03.2012

Doc. Ing. Josefu Novotnému, CSc. z Nemocnice Na Homolce a
RNDr. Jiřímu Šimíčkovi
z Masarykova onkologického ústavu

bylo za celoživotní zásluhy pro obor radiologická fyzika a
radioterapie uděleno čestné členství v ČSFM. Blahopřejeme!

Vloženo: 27.02.2012

Výbor České společnosti fyziků v medicíně, o.s. vyhlašuje 7. ročník Soutěže mladých autorů o nejlepší odbornou práci v oborech radiologické fyziky za rok 2011. Uzávěrka přihlášek je 31.3.2012. Podrobnosti vyhlášení najdete zde.

Vloženo: 27.02.2012

Výbor naléhavě žádá členy,  kteří tak dosud neučinili, o zaslání

 • Poučení ve smyslu zákona č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů
 • Souhlasu s uvedením osobních údajů
 • kopie Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu

Kdo nepošle požadované dokumenty (Poučení a Souhlas) do konce dubna 2010 Ing. Horákové, nebudou jeho údaje uvedeny v neveřejné části webových stránek ČSFM v souladu s dokumentem ČSFM Ochrana osobních údajů.

Vloženo: 24.02.2012

Za účelem širšího zpřístupnění některých informací byla zřízena nová stránka Nástěnka, na které jsou umístěny důležité návrhy, názory a požadavky ČSFM, např.

 • Požadavky ČSFM na dohled, řízení a vykonávání zkoušek
 • Návrh ČSFM na rozsah a způsob zajištění činností vykonávaných radiologickým fyzikem se specializovanou způsobilostí a na dostupnost zdravotnických pracovníků provádějících fyzikálně technickou část lékařského ozáření
Vloženo: 21.02.2012

Kurz ESTRO „Advanced treatment planning“ se bude konat v Praze, ve dnech 24.-28.6.2012. Je stanoven snížený účastnický poplatek pro účastníky z ČR – členy ESTRO, a to 200 EUR, pokud se přihlásí a poplatek uhradí minimálně 1 měsíc před zahájením kurzu. Podrobnější informace pro zájemce jsou k dispozici na www.estro.org.

Vloženo: 14.02.2012

Přidány další informace o Komoře nelékařů do sekce Pro členy.

Vloženo: 31.01.2012

Byla vyhlášena soutěž o nejlepší publikační výsledky pro mladé věděcké pracovníky  - Scopus.

Vloženo: 31.01.2012

V programu ČSFM "Podpora vzdělávání mladých fyziků" byla změněna pravidla ve smyslu rozšíření podpory i na tuzemské akce a změn pro stanovení limitu čerpání podpor. Více po přihlášení v sekci Pro členy/Podpora vzdělávání mladých fyziků.

Vloženo: 19.01.2012

Státní úřad pro jadernou bezpečnost vypisuje výběrové řízení na pozici inspektora radiační ochrany pro výkon státní správy a dozoru v oblasti radiační ochrany do oddělení evidencí a hodnocení ozáření (pracoviště na Praze 1). Více informací zde.

Vloženo: 17.01.2012

Date: Sat, 24 Dec 2011 01:59:06 +0100

To: efomp_nmo@beuth-hochschule.de

From: Alberto Torresin alberto.torresin@unimi.it

Subject: DICOM WG - Call for participation


Dear All,

I am pleased to inform you that the DICOM Standards Committee has approved the formation of a new Working Group:  WG-28 – Physics.
The initial strategy and goals are outlined in the attached strategy statement  for WG-28.
WG-28 is now forming. 

At the same time EFOMP Scientific Committee approved the formation of a EFOMP-DICOM WG with the scope to discuss and provide comments on working documents of DICOM community (trough the new born WG 28) and propose new standards.

Members of EFOMP and others with interest in this work are invited to join the EFOMP-DICOM WG.

Don't hesitate to contact Annlisa Trianni (and me in copy) for any further information.

Best wishes
____________________________________________________________
Alberto Torresin
Scientific Committee (chair)
European Federation of Organizations for Medical Physics (EFOMP)
A Company Limited by Guarantee in England and Wales
Registered Number 6480149
Registered Office:
Fairmount House, 230 Tadcaster Road, York, YO24 1ES, United Kingdom

Director of Medical Physics Dept.
Azienda Ospedale Niguarda Ca' Granda
P.za Ospedale Maggiore 3, 20167 Milano- Italy

 

Prosíme kolegy, kteří se účastní práce na projektu WG 28, aby e-mail určený Annlisa Trianni  a Alberto Torresin poslali zároveň na adresu csfm@csfm.cz.

Vloženo: 05.01.2012

Na účast na World Congress 2012 in Beijing v Číně je možné požádat o finanční podporu. Je o ní nutno požádat do 31.12.2012. Podrobnosti k žádosti najdete zde. Zde je též uvedena adresa, na které naleznete podmínky účasti na kongresu.

Vloženo: 04.01.2012

Informace o jednání ke vzniku Komory nelékařských zdravotnických pracovníků najdete ve složce Pro členy > Komora.

Vloženo: 21.12.2011

Elsevier BV a Suweco CZ vyhlašují soutěž o nejlepší publikační výsledky pro mladé věděcké pracovníky (do 35 let). Podrobnosti zde.

„ Česká  naděje 2011 - Scopus Awards

Vloženo: 24.11.2011

Dne 15.11.2011 byl na stránkách MZ zveřejněn schválený vzdělávací program oboru Radiologická fyzika. Vzdělávatelé, kteří se dohodli na společné akreditaci tohoto programu začínají pracovat na podání žádosti o akreditaci. Výbor ČSFM velmi lituje průtahů, které provázely tvorbu a schválení nového vzdělávacího programu poté, co byl starý Nařízením vlády č. 31/2010 zrušen. Vydání schváleného vzdělávacího programu přichází téměř 2 roky po vydání nařízení vlády a téměř 1,5 roku od podání finální verze vzdělávacího programu na IPVZ a MZ ČR. Během této doby nebylo nutné program výrazně měnit. Zpoždění vydání programu a tedy faktické blokování specializačního vzdělávání v našem oboru nebylo způsobeno nečinností ČSFM, ale několika po sobě jdoucími personálními změnami na IPVZ a MZ ČR, které se naneštěstí vždy odehrály na postech majících co do činění s naším vzdělávacím programem.

Dne 29.12.2011 vyšel tento vzdělávací program ve věstníku MZ ČR.

Vloženo: 19.10.2011

 *******************    last announcement        *******************

From November 29th to December 1st, 2011 the
Conference on Advanced Metrology for Cancer Therapy (CAMCT)
will be held at PTB in Braunschweig, Germany.
Additional information and the final programme are available on the website
www.ptb.de/camct/.

Vloženo: 11.10.2011

Výbor ČSFM rozhodl o změně pravidel programu Podpory vzdělávání mladých fyziků ve smyslu rozšíření i na tuzemské akce a změny výpočtu rezervované částky.

Podpora se tak stává dostupnější širšímu okruhu zájemců.

Více po přihlášení v sekci: "Pro členy/Podpora vzdělávání mladých fyziků"

Vloženo: 13.09.2011

Dear applicants

This is to inform you about the opening of 2 vacancies for clinical medical physicists within the IAEA's Dosimetry & Medical Radiation Physics Section. One is for a radiotherapy medical physicist and the second is for a diagnostic radiology medical physicist.   

 Information at the following addresses:

radiotherapy physicist : https://recruitment.iaea.org/vacancies/p/2011/2011_094.html

diagnostic radiology physicist: https://recruitment.iaea.org/vacancies/p/2011/2011_092.html

Vloženo: 30.08.2011

Věnujte pozornost článkům, které vyšly v Practical Radiation Oncology (2011) 1: Safety considerations for IMRT: Executive summary a Safety considerations for IMRT - Supplemental material, viz též Dokumenty.

Vloženo: 29.08.2011

Ve Věstníku MZ ČR 9/2011 vyšly 25.8.2011 Národní radiologické standardy. Výbor a revizní komise ČSFM děkují všem, kdo se na vzniku tohoto dokumentu podíleli.

Vloženo: 03.08.2011

Po přihlášení na web ČSFM si můžete v sekci "O společnosti - Činnost výboru ČSFM, o.s." prohlédnout korespondenci s MZ ČR týkající se platových podmínek radiologických fyziků.

Vloženo: 28.06.2011

Postgraduate, distance learning MSc program in medical physics at Heidelberg University, Germany.
Bližší informace zde a zde, přihláška zde.

Vloženo: 13.05.2011

Do sekce Inzerce byl přidán nový příspěvek - hledá se fyzik pro FNKV Praha

Vloženo: 11.05.2011

Do položky "Dokumenty" byly přidány prezentace partnerů ČSFM z 8. členské schůze (jen po přihlášení).

Vloženo: 09.05.2011

Malá novela zákona 96/2004 Sb. vyšla ve Věstníku MZ 22. 4. 2011. Najdete ji na stránkách ČSFM v položce Legislativa > Vzdělávání. Věnujte pozornost § 67 a přechodným ustanovením. Týká se platnosti Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu.

Vloženo: 29.04.2011

Vážení kolegové, ČSFM oslovila Český statistický úřad v souvislosti s převodníkem katalogu zaměstanání mezi starým systém KZAM a novým CZ-ISCO. Problémy jsme spatřovali u profesí radiologický fyzik, radiologický technik a radiologický asistent. Dopis ČSFM naleznete zde, odpověď ČSÚ zde.

Vloženo: 21.04.2011

V r. 2010 vydal Institute of Physics and Engineering in Medicine (IPEM) dokument "Report Number 103: Small Field MV Photon Dosimetry".

Vloženo: 21.04.2011

Do sekce Inzerce byl přidán nový příspěvek - nabídka práce v Dominikánské republice

Vloženo: 20.04.2011

Na internetorvé adrese projektu Caldose_X je dostupná online verze programu pro výpočet tkáňových a orgánových dávek. Program bude užitečný zřejmě na pracovištích, která nemají komerční software pro tyto výpočty.

Vloženo: 22.03.2011

Pro ty zdravotnické pracovníky, kteří ještě nepožádali o prodloužení platnosti Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu, přikládáme zde stručné shrnutí dosavadních zkušeností.
Za výbor a revizní komisi ČSFM
Libor Judas

Vloženo: 11.03.2011

Společnost radiační onkologie, biologie a fyziky České lékařské společnosti J. E. Purkyně vyhlašuje soutěž Chodounského cena o nejlepší publikaci v oboru radiační onkologie za rok 2010. Termín uzávěrky přihlášek je 30.4.2011. Podrobnosti vyhlášení soutěže naleznete zde.

Vloženo: 02.03.2011

Stručnou metodickou informaci ke stanovování místních diagnostických referenčních úrovní naleznete zde. Případné připomínky a dotazy posílejte Ing. Novákovi na adresu leos.novak@suro.cz.

Vloženo: 25.02.2011

EFOMP pořádá Evropskou školu lékařské fyziky - akce pro začínající radiologické fyziky. EFOMP nabízí stipendia pro účast na této akci. Žádosti o stipendium jsou přijímány do 1.5.2011. Příslušné informace naleznente na stránkách EFOMP.

Stipendia EFOMP na European School of Medical Physics (konání 13.10.-22.11.2011, Archamps, Francie)

EFOMP nabízí dvě stipendia na European School of Medical Physics pro radiologické fyziky. Uchazeč musí být členem ČSFM.

Deadline na podání žádosti o stipendium je 1.5.2011, formulář a bližší informace zde:

http://www.efomp.org/images/docs/awards&sponsor/EFOMP%20ESMP%20Bursary%20%20-%20application%20form.pdf

Odkaz na webovou stránku European School of Medical Physics:

http://lemoigne.web.cern.ch/lemoigne/esiweb/ESMPnn14.htm

Vloženo: 23.02.2011

Nabídka vyřezávacího zařízení viz Inzerce.

Vloženo: 22.02.2011

Francouzské velvyslanectví v České republice si Vám dovoluje připomenout, že poskytuje stipendia na výzkumné stáže a na doktorandská studia pod dvojím vedením (určené pro studenty doktorandských programů a pro úspěšné absolventy magisterských studií). Veškeré potřebné informace týkající se podávání přihlášek jsou dostupné na internetových stránkách Francouzského velvyslanectví v Praze zde. Nejzazší termín odeslání přihlášek je 11. březen 2011.

Vloženo: 09.02.2011

Výbor České společnosti fyziků v medicíně, o.s. vyhlašuje 6. ročník Soutěže mladých autorů o nejlepší odbornou práci v oborech radiologické fyziky za rok 2010. Uzávěrka přihlášek je 31.3.2011. Podrobnosti vyhlášení najdete zde.

Vloženo: 17.01.2011

Vyjádření Mgr. V. Vondráčka k AKK Radiologická fyzika a technika naleznete zde.

Vloženo: 07.01.2011

29.12.2010 byla publikována další radiologická závažná událost, a to při stereotaktické radioterapii (Illinois, USA). Podrobnosti události a prevence vzniku obdobné radiologické události na našich pracovištích zde.

Vloženo: 22.12.2010

IPVZ vypsal Akreditovaný kvalifikační kurz (AKK) Radiologická fyzika. Dle IPVZ tento kurz začínající 17. ledna 2011 poběží podle akreditace z roku 2007 a dle IPVZ je "podmínkou přijetí 1000 hodin matematických a fyzikálních předmětů pro radiologickou fyziku". Dle IPVZ by se měl příští rok (2011) otevřít ještě další AKK Radiologická fyzika, a to dle nové akreditace (která ještě není dokončena), kde "budou mírnější vstupní požadavky".

Vloženo: 14.12.2010

EFOMP Staffing Questionaire and Census of Medical Physics in Europe - jedná se o dotazník sloužící k získání informací o aktuálním množství radiologických fyziků na jednotlivých pracovištích. Prosíme všechny radioogické fyziky v rámci ČR o poctivé a pozorné vyplnění dotazníku tak, aby pro připravované evropské doporučení byl dostatek informací i z České republiky.

Vloženo: 26.11.2010

Vzdělávací akce IPVZ

Na adrese www.ipvz.cz byl zveřejněn nový přehled vzdělávacích akcí IPVZ na období leden – červen 2011.

Vloženo: 25.11.2010

Novela zákona č. 96/2004 Sb.

V současné době probíhá jednání o změnách zákona č. 96/2004 Sb. Máte-li připomínky nebo návrhy na změnu tohoto zákona, zašlete je prosím do 1.2.2011 na lenka.janeckova@nemlib.cz.

Vloženo: 01.11.2010

European Guidelines on Medical Physics Expert - dotazník sloužící k získání údajů o roli radiologických fyziků v různých zemích Evropy - prosíme všechny radioogické fyziky v rámci ČR o poctivé a pozorné vyplnění dotazníku tak, aby pro připravované evropské doporučení byl dostatek informací i z České republiky. Kvůli přehledu o počtu vyplnění dotazníku, prosím, vyberte jednu z možností v anketě na hlavní stránce ČSFM.

Vloženo: 12.10.2010

Madan M. Rehani, PhD, Secretary General, IOMP (International Organization for Medical Physics), informs that the IOMP website (www.iomp.org) has been updated with new look and feel (a number of new functionalities in near future, modern web content management system,  flexibility of operation, increase efficiency for updates). They welcome feedback and continued support.

Vloženo: 27.09.2010

V polovině roku 2010 vyšlo nové doporučení ICRU týkající se IMRT: ICRU Report 83: Prescribing, Recording, and Reporting Intensity-Modulated Photon-Beam Therapy (IMRT).

Vloženo: 14.06.2010

Přednášky z Konference radiologických fyziků 2010

přesunuto do "Dokumenty" - Konference radiologických fyziků 2010 - prezentace a fotky ke stažení

Vloženo: 07.05.2010

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
v souladu s pravidly Soutěže ČSFM o nejlepší práci v oborech radiologické fyziky zveřejňuje Výbor ČSFM výsledky aktuální soutěže.
Autorům oceněných prací srdečně blahopřejeme.

Za výbor ČSFM
Libor Judas

Vloženo: 28.04.2010

Společnost radiační onkologie, biologie a fyziky České lékařské společnosti J. E. Purkyně vyhlašuje soutěž Chodounského cena o nejlepší publikaci v oboru radiační onkologie za rok 2009. Termín uzávěrky přihlášek je 31.5.2010. Podrobnosti vyhlášení soutěže naleznete zde, pravidla soutěže zde. Více na www.srobf.cz.

Vloženo: 16.04.2010

Upozorňujeme na vydání Opravy a doplnění doporučení SÚJB (k 1.4.2010)  Zavedení systému jakosti při využívání významných zdrojů ionizujícího záření v radioterapii – lineární urychlovače pro 3D konformní radioterapii a IMRT (2006). Oprava je umístěna na webu SÚJB zde.

Vloženo: 12.04.2010

Česká společnost ochrany před zářením, o.s. (ČSOZ) vyhlašuje soutěž pro mladé pracovníky, členy ČSOZ, o nejlepší vědeckou práci zaměřenou na ochranu před ionizujícím zářením. Podrobnosti naleznete zde.

Vloženo: 26.03.2010

Výbor naléhavě žádá členy,  kteří tak dosud neučinili, o zaslání

 • Poučení ve smyslu zákona č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů
 • Souhlasu s uvedením osobních údajů
 • kopie Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu

Kdo nepošle požadované dokumenty (Poučení a Souhlas) do konce dubna 2010 Ing. Horákové, nebudou jeho údaje uvedeny v neveřejné části webových stránek ČSFM v souladu s dokumentem ČSFM Ochrana osobních údajů.

Vloženo: 05.02.2010

Výbor České společnosti fyziků v medicíně, o.s. vyhlašuje 5. ročník Soutěže mladých autorů o nejlepší odbornou práci v oborech radiologické fyziky za rok 2009. Uzávěrka přihlášek je 28.2.2010. Podrobnosti vyhlášení najdete zde.

Vloženo: 14.01.2010

K přihlášení na Konferenci radiologické fyziky 2010 a členskou schůzi ČSFM konající se 2.6. - 4.6.2010 v Koutech nad Desnou použijte elektronický přihlašovací formulář (zde). Formulář Vám přidělí unikátní variabilní symbol pro platbu členského příspěvku.

Vloženo: 07.09.2009

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
   v souladu s pravidly Soutěže ČSFM o nejlepší práci v oborech radiologické fyziky zveřejňuje Výbor ČSFM výsledky aktuální soutěže.
Autorům oceněných prací srdečně blahopřejeme.

Za výbor ČSFM
Libor Judas

Vloženo: 07.09.2009

Vyjádření Výboru ČSFM k postupu IPVZ při posuzování uchazečů o AKK RF/RT .

Vloženo: 19.07.2009

Vyjádření Výboru ČSFM k postupu IPVZ při posuzování uchazečů o AKK RF/RT .

Hledat | Přihlásit English version