Vyjádření výboru ČSFM (ze 2.9.2009)

Vyjádření Mgr. Vladimíra Vondráčka

K 17.1.2011 bude na IPVZ otevřen znovu AKK Radiologická fyzika a Radiologická technika. Tento kurz bude probíhat ještě podle "staré" akreditace, která je předmětem výše uvedených vyjádření. V současné době se již na Miminsterstvu zdravotnictví zpracovává žádost o akreditaci "nového" AKK Radiologická fyzika a Radiologická technika. Připravovaný AKK má především pozměněná pravidla průběhu kurzu a jeho ukončení.

Vyjádření Mgr. Vladimíra Vondráčka (IPVZ) k průběhu reakreditace AKK, jeho nových vstupních podmínkách a koncepci (ze dne 10.1.2011).

Vyjádření ČSFM k jednáním týkajícím se AKK z roku 2009 (ze dne 22.2.2011).

AKK Radiologická fyzika a Radiologická technika bude na IPVZ otevřen na podzim 2012 podle akreditace platné od 1.4.2012. Termín kurzu (a možnost přihlašovat se) bude uveden v programu kurzů IPVZ na září až prosinec 2012, který bude vypsán začátkem června. Už nyní je ale možné posílat přihlášky, spolu s ověřenou kopií VŠ diplomu a vysvědčení a rovněž sylaby z celého VŠ studia paní Pecákové na IPVZ. Kdo jste na IPVZ svoji přihlášku posílal již v minulosti a dosud jste se kurzu neúčastnil, není nutné ji zasílat opakovaně, ale doporučuji ověřit si u paní Pecákové, že ji tam má zařazenou. Prosím, upozorněte na tento kurz další potenciální zájemce ze svého okolí  (ze dne 17.5.2012)

22.10.2012 bude zahájen Akreditovaný kvalifikační kurz Radiologická technika a Radiologická fyzika. Vyplněnou přihlášku zašlete do 30.9.2012 spolu s notářsky ověřeným diplomem a vysvědčením o státní zkoušce nebo dodatkem k diplomu na adresu: IPVZ, studijní odd.- k rukám Pavly Pecákové, Ruská 85, 100 05 Praha 10. Více informací zde.

 

Hledat | Přihlásit English version