9. Konference radiologické fyziky (ČSFM a Fyzikální sekce ČSNM), členská schůze ČSFM

termín konání: 16.04. – 18.04.2019

místo konání: Orea Resort Sklář Harrachov

přihláška: elektronickou formou (přihlášky do 01.03.2019)

registrační poplatek: registrační poplatek je možné uhradit pouze bezhotovostním převodem na účet 2000805932/2010

- člen ČSFM, ČSNM 1000 Kč

- nečlen ČSFM, ČSNM 1300 Kč

- platba na místě 1600 Kč (pouze bezhotovostně provedením bankovní operace na místě a předložením potvrzení)

Stravování: po předchozím objednání na vlastní náklady v restauraci hotelu (200,- obědový bufet, 250,- večerní bufet)

Ubytování: účastníci konference si musí zamluvit pokoj z rezervované kapacity v hotelu. Rezervace ubytování probíhá pomocí registračního formuláře, který je nezbytné vyplnit a zaslat mailem podepsaný na adresu jana.nagyova@orea.cz Rezervace ubytování je možné dělat do 16.3.2019, v pozdějším termínu nelze garantovat volné pokoje.

 

Cena ubytování:

Jednolůžkový pokoj 1230,- za noc

Dvoulůžkový pokoj 1390,- za noc

Cena za ubytování v pokoji typu Standard zahrnuje snídani formou bufetu a vstup do hotelového bazénu, vířivky a fitness.

Dále také poskytuje slevu 10% na využití ostatních služeb wellness centra v OREA Resortu Sklář.

Doprava: individuální – parkování možné zdarma u hotelu

Projekce: k dispozici bude dataprojektor, plátno, mikrofon a standardně vybavený počítač

Potvrzení o účasti: všem účastníkům bude zasláno elektronicky po skončení akce

 

 V rámci programu proběhne workshop na téma: Základy Pythonu aneb sbohem Octave

O Pythonu, v současnosti nejoblíbenějším programovacím jazyce, jste jistě už slyšeli. Donutit se k samostudiu bývá často dost těžké, proto jsme se rozhodli uspořádat workshop, jehož cílem je usnadnit stávajícím uživatelům Octave či Matlabu přechod na jazyk Python 3. Úvod workshopu bude věnován datovým typům, matematické knihovně Numpy a zpracování textového souboru. Dále se budeme věnovat tvorbě grafů pomocí knihovny Matplotlib. Krátce se pobavíme také o nástrojích analýzy obrazu v knihovně Skimage. Na závěr si ukážeme, jak načíst a zpracovat soubory ve formátu dicom.
Workshopu se lze zúčastnit aktivně i pasivně. Pro aktivní účast je třeba mít nainstalován Python 3 a knihovny Numpy, Matplotlib, Skimage a Pydicom.

Finální program

Lucie Súkupová              Radiační zátěž pacientů s HCC z opakovaných TACE a CT výkonů

Stanislav Kaczor             Optimalizace radiační zátěže při CT intervenčních výkonech

Lucie Súkupová              Vliv centrace pacienta na kvalitu obrazu a dávku na CT

Kateřina Daníčková         20 let ORO

Naďa Březinová              Agenda Oddělení radiační ochrany

Jaroslav Ptáček              Stručná historie LFRO ve FNOL

Lukáš Vicherek               Modernizace výrobního procesu PET radiofarmak v ÚJV Řež a. s.

Hubert Poláček               Planárne jednofotónové zobrazovanie pomocou zariadenia GRATEr - výhody, nevýhody, limity, prvé fantómové a klinické obrazy

Hubert Poláček               Riešenie forward problému na overenie spoľahlivosti MR modifikovaných SPECT-CT záznamov s jódom 123I pomocou Monte Carlo simulátora

Kateřina Chytrá              Klasifikace snímků DaTscan pomocí CNN - preprocessing obrazových dat a jejich generování metodou Monte Carlo

Miloslav Plechatý            Kontroly přístrojové techniky

Marie Davídková             Biologické účinky nízkých dávek záření a jejich význam pro radiační ochranu

Karla Petrová                 Problematika nízkých dávek - pohled regulátora

David Zogala                 Nové trendy v nukleární medicíně

Jiří Bartl                       Siemens syngo.via - vzdálená správa, prohlížení a hodnocení obrazových dat v mobilní aplikaci

Jiří Trnka                      Plánování a dozimetrie při ambulantní radioiódové terapii štítné žlázy

Tomáš Steinberger         Zobrazení 131I bez použití HE kolimátorů

Tereza Kráčmerová        Problematika dozimetrie u dětských pacientů s karcinomem štítné žlázy

Tereza Kráčmerová        Pacientský monitorovací systém pro stanovení celotělové dávky

Anna Povolná                Modelování CBCT a souvisejících pohybových artefaktů

Jaroslav Ptáček             Úskalí měření objemů pomocí PET/CT obrazů

Vojtěch Ullmann            Jak zviditelnit neviditelné? – zobrazení fotonových, elektronových a protonových ozařovacích svazků

Ivana Šimanová            Středoškolská odborná činnost: Odhalení chyby v plánu pomocí 2D gama analýzy

Kristýna Šedová            Středoškolská odborná činnost: Odhalení chyby v plánu pomocí 3D gama analýzy

Lukáš Cupal                  Fantom Octavius 4D pro preklinickou verifikaci VMAT plánů

Veronika Paštyková       Srovnání metod preklinické verifikace VMAT plánů pro Elekta Versa HD

Janečková Lenka           Dozimetrická kontrola plánů

Martin Steiner              Moderní radioterapie Varian

Tereza Hanušová           Virtuální urychlovač TrueBeam na FJFI

Barbora Dršková           Srovnání algoritmů AAA a Acuros XB pro výpočet dávky v oblasti zatížené kovovými artefakty

Marie Fořtová               Plánování protonové léčby s využitím dual energy CT

Tereza Hanušová          Nová akreditace studijních programů RF a RT na FJFI

Dominik Munzar           Studijní program Radiologická fyzika na MU

Milan Buňata                Vzdělávání v oblasti komunikace v extrémních situacích aneb Jak se naučit sdělovat špatné zprávy

 

Orientační schéma programu:

úterý 16.04.2019

13:00 - 16:00 - členská schůze (registrace na členskou schůzi bude otevřena ve 12:30)

16:30 - 18:00 - odborný program

18:00 - 20:00 - radiodiagnostická skupinka

Středa 17.04.2019

8:45 - 18:20 - odborný program

19:00 - 2:00 - společenský večer

Čtvrtek 18.04.2019

8:50 - 13:00 - odborný program

 

Registrační údaje

Společenský večer

Aktivní účast

Hledat | Přihlásit English version