Stav legislativy k 15. 5. 2015

Zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 268/2014 Sb. o zdravotnických prostředcích

Odpovědi na dotazy k zákonu o zdravotnických prostředcích

Vyhláška č. 62/2015 Sb. o provedení některých ustanovení zákona o zdravotnických prostředcích

Vyhláška č. 61/2015 Sb. o stanovení výše náhrad výdajů za odborné úkony provedené SÚKL podle zákona o zdravotnických prostředcích

Nařízení vlády č. 56/2015 Sb. o technických požadavcích na diagnostické zdravotnické prostředky in vitro

Nařízení vlády č. 55/2015 Sb. o technických požadavcích na aktivní implantabilní zdravotnické prostředky

Nařízení vlády č. 54/2015 Sb. o technických požadavcích na zdravotnické prostředky

Nařízení vlády č. 616/2006 Sb. o technických požadavcích na výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility zde, Přílohy k Nařízení vlády 616/2006 Sb. Přílohy


Poslední aktualizace: 13.07.15 Stránku upravil:Ing. Lenka Petýrková Janečková
Hledat | Přihlásit English version