Výbor České společnosti fyziků v medicíně, z.s., vyhlašuje 15. ročník

Soutěže mladých autorů o nejlepší odbornou práci v oborech radiologické fyziky za rok 2019

(radiologická fyzika v radioterapii, nukleární medicíně nebo radiodiagnostice).

Podrobná pravidla soutěže naleznete zde.

Soutěžním obdobím je rok 2019.

Přihlášení do soutěže:

Soutěžícím, jejichž práce se umístí na prvním, druhém nebo třetím místě, budou uděleny následující ceny:

Podmínkou proplacení finanční částky je zajištění prezentace na odborné konferenci (pokud Výbor o prezentaci práce požádá).

 

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Poslední aktualizace: 29.01.20 Stránku upravil: Ing. Dana Prchalová

Hledat | Přihlásit English version