Pravidla partnerů, resp. sponzorů ČSFM, z.s. (platná od 18.6.2015)

Partner ČSFM:

  1. Partnerem ČSFM je subjekt, který přispěje na činnost ČSFM libovolnou částkou v minimální výši stanovené pro dané období Výborem ČSFM.
  2. Partner má právo na umístění svého loga a odkazu přiměřené velikosti na úvodní straně na webu ČSFM.
  3. Partner má právo na umístění krátké charakteristiky své činnosti v sekci „Partneři a sponzoři ČSFM“ na webu ČSFM.
  4. Partner má právo na umístění svého loga nebo jména přiměřené velikosti v publikacích ČSFM.
  5. Partner má právo na prezentaci formou stánku, výstavního panelu nebo stručného vystoupení na akcích pořádaných ČSFM, pokud ČSFM v souvislosti s touto prezentací nevzniknou žádné dodatečné náklady.
  6. Partner má právo na prezentaci podle bodu č. 5. i v případě, že ČSFM v souvislosti s touto prezentací vzniknou dodatečné náklady, pokud tyto zvýšené náklady uhradí na základě faktury, kterou ČSFM vystaví po předchozí dohodě.

Sponzor ČSFM:

  1. Sponzorem ČSFM je subjekt, který přispěje na činnost ČSFM libovolnou částkou, která je menší než minimální částka určená Výborem ČSFM pro „Partnera ČSFM“.
  2. Sponzor má právo být uveden ve formě jména v sekci „Partneři a sponzoři ČSFM“ na webu ČSFM.

Děkujeme všem partnerům a sponzorům.
Pro získání dalších podrobností kontaktujte prosím hospodáře ČSFM.


Poslední aktualizace: 06.02.17 Stránku upravil:Ing. Vít Richter
Hledat | Přihlásit English version