Pro zabezpečení plnění požadavků a úkolů, které musí ČSFM jako profesní společnost řešit, jsou vytvořeny následující stálé pracovní skupiny:

Stálé pracovní skupiny ČSFM

Činnost Hlavní osoba

Další osoby

Profesní otázky, bodové hodnocení výkonů nelékařů

Janečková

Martina Nováková

Kristian

Zimák

 Prchalová Borovičková  
Doporučený počet radiologických fyziků, časová náročnost činností radiologického fyzika Judas  Richter Janečková Borovičková Poljak Ptáček  Garčic
Radiologické standardy

 Horáková

 Novák

 Koniarová

 Ptáček

 Janečková  Garčic  
Externí klinické audity Janečková Mihalová Daníčková  Koutský      
Pregraduální (kvalifikační) vzdělávání

Novák 

 Koniarová  Prchalová        
Specializační a celoživotní vzdělávání

Ptáček

 Borovičková Pavla Nováková  Koniarová      
Legislativa, připomínková řízení

Janečková

 Poljak

Prchalová Horáková Tamášová    
Zahraniční vztahy (zejm. EFOMP)

Ptáček

 Dvořák          
Soutěž

Horáková

           
Spolupráce se SÚJB

 Horáková

 Žáčková

 Koutský        
Členská databáze

Horáková

 Judas

         
Řešení odborných otázek

 Ptáček

Ullmann  Borovičková  Horáková  Šnobr  Koutský Garčic
Posuzování odborných akcí

Ptáček

           
Sponzoring

 Richter

 Garčic

 Ptáček        
Public relations (PR) Mihalová            
Přípravný výbor pro World Congress on Medical Physics and Bimedical Engineering 2018 Judas Richter Súkupová Nechvíl      
Přípravný výbor České komory zdravotnických pracovníků Janečková Prchalová          

Účast nečlenů výboru a revizní komise v pracovních skupinách je velmi vítaná.  

Členové akreditačních a zkušebních komisí na návrh ČSFM

Komise

Členové

člen zkušební komise Státních závěrečných zkoušek oboru Radiologická fyzika na FJFI ČVUT,
návrh ČSFM 25.1.2011

Ing. Irena Koniarová, Ph.D.*
Ing. Leoš Novák
Ing. Jiří Trnka, Ph.D.*
RNDr. Libor Judas, Ph.D.*
Ing. Ivana Horáková, CSc.*

stálý člen akreditační komise (§48 zákona č. 96/2004 Sb.)

Ing. Irena Koniarová, Ph.D.**

další člen akreditační komise (§48 zákona č. 96/2004 Sb.),
návrh ČSFM 30.1.2007

Ing. Helena Žáčková (RT)
Ing. Ivan Kuželka (NM)

člen zkušební komise závěrečných zkoušek Akreditovaného kvalifikačního kurzu oboru Radiologická fyzika a Radiologická technika na IPVZ (§52 zákona č. 96/2004 Sb.)

Ing. Jaroslav Ptáček, Ph.D.
RNDr. Libor Judas, Ph.D.**
Ing. Ivana Horáková, CSc.**

člen atestační komise (§60 zákona č. 96/2004 Sb.),
návrh ČSFM 30.1.2007

Ing. Jaromír Šnobr, CSc. (RT)
Ing. Ant. Koutský (RDG)
Ing. Marcela Žáková (RDG)
Ing. Ivan Kuželka (NM)
Ing. Václav Poljak

atestační komise podle - specializační vzdělávání podle nařízení vlády č. 31/2010 jako příloha č.6 zde

člen zkušební komise (§71 zákona č. 96/2004 Sb.),
návrh ČSFM 1.2.20016

Ing. Jaromír Šnobr, CSc. (RT)

Ing. Petr Paluska (RT)

Ing. Jaroslav Ptáček (NM)

Ing. Jiří Trnka (NM)

RNDr. Libor Judas, Ph.D. (do 30.10.2017)

RT radioterapie, RDG radiodiagnostika, NM nukleární medicína
*jmenován FJFI, **jmenovací dekret MZ

Zástupci ČR v EFOMP adresářích, komisích a pracovních skupinách

National member organisation (NMO)  President

Ing. Jaroslav Ptáček, Ph.D.

National member organisation (NMO)  Delegate

Ing. Jana Tamášová

Education and Training (E&T) Committee

Ing. Irena Koniarová, Ph.D.

Special Interest Group (SIG) on Diagnostic Radiology: Mammo Working Group

Ing. Leoš Novák

Special Interest Group on Diagnostic Radiology: DICOM Working Group Ing. Leoš Novák

 

Zástupci ČR v IOMP

National member organisation (NMO)  Representative 1

Ing. Jaroslav Ptáček, Ph.D.

National member organisation (NMO)  Representative 2

Ing. Josef Novotný jr., Ph.D.

 

Zástupci ČR v IAEA adresářích, komisích a pracovních skupinách

National member in Europe Region Advisory committee for Education and Training in Medical Physics

Ing. Irena Koniarová, Ph.D.

   

 

Kontaktní osoby ČR v ESTRO

Ing. Irena Koniarová, Ph.D.
Ing. Lenka Janečková

 


Poslední aktualizace: 26.06.18 Stránku upravil:Ing. Dana Prchalová
Hledat | Přihlásit English version