Vloženo:21.11.2017

 ČLK zahájila práci na projektu Nasezdravotnictvi.cz.  Odkaz najde na stránce Home > Užitečné odkazy.

Vloženo:20.11.2017

Nabídka práce v  American University of Beirut Medical Center  viz příloha.

Vloženo:16.11.2017

IOMP Council bude v lednu až únoru 2018 volit funkcionáře a předsedy výborů.
Pokud máte zájem o tuto práci a splňujete podmínky v příloze, pošlete požadované materiály do 4.12.2017 na adresu csfm@csfm.cz. Příloha   

Vloženo:03.10.2017

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

jistě je Vám již známo, že v rámci novelizace zákona č. 96/2004 Sb. došlo ke zrušení registru zdravotnickcýh pracovníků způsobilých k výkonu povolání bez odborného dohledu. Tím pádem došlo i ke zrušení povinnosti získávat kreditní body za celoživotní vzdělávání. ČSFM zatím neví, jaká bude v budoucnu situace, a zda se určitým způsobem alespoň pro radiologické fyziky k nějaké formě sledování celoživotního vzdělávání s pomocí kreditního systému nevrátíme (neboť pouze ten je v souladu se systémy celoživotního vzdělávání v rámci Evropy). Prozatím proto považujeme za rozumné i nadále si uschovávat certifikáty o absolvovaném celoživotním vzdělávání. Zároveň apelujeme na organizátory vzdělávacích akcí, aby o přidělení kreditů (byť bez vazby na zákon č. 96/2004 Sb.) i nadále žádali v nezměněné podobě. Případné znovuzavedení registru založeného na kreditech potom bude pro radiologické fyziky výrazně jednodušší.

Za výbor ČSFM, z.s.

J. Ptáček

Vloženo:25.07.2017

Nejnovější a nejprodávanější tituly z lékařské fyziky najdete na http://hosted-p0.vresp.com/653794/64c1d21f32/ARCHIVE#like

Vloženo:29.06.2017

Vážení členové ČSFM,

výbor společnosti v souladu s usnesením členské schůze ČSFM, z.s. ze dne 11.4.2017 stanovil pravidla získání finančního příspěvku na uhrazení části registračního poplatku pro kongres IUPESM 2018 (World Congress on Medical Physics and Biomedical Engineering).

Pravidla a samotná žádost jsou dostupné po přihlášení v sekci Pro členy/Podpora WC IUPESM 2018.

Za výbor  ČSFM
V. Richter, hospodář ČSFM

Vloženo:03.05.2017

Na stránce  Celoživotní vzdělávání je nově umístěna  nabídka IAEA e-learningových kurzů pro "Safety and Quality in Radiotherapy" a pro "Radiation Dose management in Computed Tomography".

Vloženo:10.04.2017

Vážení kolegové,

výbor ČSFM se na Vás obrací s prosbou, zda byste připomínky a dotazy k Novému atomovému zákonu a jeho vyhláškám posílali nejen na SÚJB, ale v kopii i na ČSFM. ČSFM bude jednotlivé podněty evidovat a připravovat ve formě připomínek.

Hledat | Přihlásit English version