Vloženo:27.02.2018

Dear colleague,

Please be informed that a new IAEA document on Medical Physics Staffing Needs in Diagnostic Imaging and Radionuclide Therapy has been published and is freely available for download:

http://www-pub.iaea.org/books/IAEABooks/12208/Medical-Physics-Staffing-Needs-in-Diagnostic-Imaging-and-Radionuclide-Therapy-An-Activity-Based-Approach

Vloženo:18.01.2018

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

EFOMP v současné době intenzivně hledá nové členy do následujících komisí:

- Publication and Communications Committee,
- Professional Committee,

Tyto komise se zabývají různými úkoly v rámci EFOMP (viz https://www.efomp.org/index.php?r=structure). V případě Vašeho zájmu o aktivní zapojení do činností některé z komisí, kontaktujte prosím kohookoli z výboru ČSFM.

Děkujeme,

členové výboru ČSFM

Vloženo:20.11.2017

Nabídka práce v  American University of Beirut Medical Center  viz příloha.

Vloženo:03.10.2017

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

jistě je Vám již známo, že v rámci novelizace zákona č. 96/2004 Sb. došlo ke zrušení registru zdravotnickcýh pracovníků způsobilých k výkonu povolání bez odborného dohledu. Tím pádem došlo i ke zrušení povinnosti získávat kreditní body za celoživotní vzdělávání. ČSFM zatím neví, jaká bude v budoucnu situace, a zda se určitým způsobem alespoň pro radiologické fyziky k nějaké formě sledování celoživotního vzdělávání s pomocí kreditního systému nevrátíme (neboť pouze ten je v souladu se systémy celoživotního vzdělávání v rámci Evropy). Prozatím proto považujeme za rozumné i nadále si uschovávat certifikáty o absolvovaném celoživotním vzdělávání. Zároveň apelujeme na organizátory vzdělávacích akcí, aby o přidělení kreditů (byť bez vazby na zákon č. 96/2004 Sb.) i nadále žádali v nezměněné podobě. Případné znovuzavedení registru založeného na kreditech potom bude pro radiologické fyziky výrazně jednodušší.

Za výbor ČSFM, z.s.

J. Ptáček

Hledat | Přihlásit English version