Stav legislativy k 27. 5. 2015

Zákon č. 505/1990 Sb. o metrologii, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 262/2000 Sb., kterou se zajišťuje jednotnost a správnost měřidel a měření, ve znění pozdějších předpisů zde. Úřední značky příloha.

Vyhláška č. 264/2000 Sb. o základních měřicích jednotkách a ostatních jednotkách a o jejich označování zde, příloha zde

Vyhláška č. 332/2000 Sb., kterou se stanoví některé postupy při schvalování typu a ověřování stanovených měřidel označovaných značkou EHS, ve znění pozdějších předpisů zde

Vyhláška č. 345/2002 Sb., kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu, ve znění pozdějších předpisů


Poslední aktualizace: 21.08.17 Stránku upravil:Ing. Lenka Petýrková Janečková
Hledat | Přihlásit English version