Výbor České společnosti fyziků v medicíně, z.s., vyhodnotil soutěž za rok 2017 (13.ročník) následovně:

Soutěž mladých autorů o nejlepší odbornou práci v oborech radiologické fyziky za rok 2017

(radiologická fyzika v radioterapii, nukleární medicíně nebo radiodiagnostice).

Soutěžním obdobím byly práce publikované v roce 2017 a hodnocené v roce 2018.

Soutěže se zúčastnili 2 přihlášení autoři s následujícími soutěžními příspěvky:

Kateřina Chytrá: "Dozimetrie a stanovení dávek pacientů v pediatrické radiologii" Diplomová práce

Denis Dudáš: "Návrh a ověření metodiky pro kalibraci neinvazivních měřičů  napětí na rentgence v dozimetrické laboratoři SÚRO" Diplomová práce

Výsledky soutěže za rok 2016:

1. místo:  Kateřina Chytrá                      oceněna        10.000 Kč

2. místo:  Denis Dudáš                            oceněn            5.000 Kč 

Realizační tým soutěže ČSFM děkuje soutěžícím za podnětné příspěvky a těšíme se na další Vaše přihlášené soutěžní práce v následujících ročnících naší soutěže.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Poslední aktualizace: 29.06.18 Stránku upravil:Ing. Ivana Horáková CSc.
Hledat | Přihlásit English version