Česká společnost fyziků v medicíně provádí externí klinické audity pro oblasti lékařského ozáření stanovené v § 75 odst. 3 zákona 373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách a to pro oblasti:
- radioterapie,
- nukleární medicína.

ČSFM při externích klinických auditech postupuje v souladu s:
- § 75, § 78, § 81 a § 82 zákona č. 373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách a
- § 9 a § 10 vyhlášky č. 410/2012 Sb. o stanovení pravidel a postupů při lékařském ozáření.

Rozhodnutí o udělení oprávnění k provádění externího klinického auditu pro zdravotní služby, jejichž součástí je lékařské ozáření v oblasti radioterapie a nukleární medicíny, vydané MZČR dne 12.08.2015 pod č.j. MZDR 50341/2014-27/OZS (NM a RT).

Poslední aktualizace: 31.08.15 Stránku upravil: Ing. Jaroslav Ptáček Ph.D.

Hledat | Přihlásit English version