Aktualizované Národní radiologické standardy - skiagrafie, obecná část a Národní radiologické standardy - intervenční radiologie byly zveřejněny ve Věstníku ministerstva zdravotnictví č. 10-2016. vydaném 15.12.2016.

------------------------

Aktualizované Národní radiologické standardy - Výpočetní tomografie, Radiační onkologie, Nukleární medicína byly zveřejněny ve Věstníku ministerstva zdravotnictví č. 02-2016 vydaném 26.1.2016.

------------------------

Aktualizované Národní radiologické standardy - Radiologická fyzika byly zveřejněny ve Věstníku ministerstva zdravotnictví č. 06-2015 vydaném 29.5.2015.
Na aktualizaci ostatních Národních radiologických standardů se v současné době intenzívně pracuje v rámci pracovní skupiny MZ pod vedením prof. Válka.

------------------------

Standardy radiologických postupů

-       Národní radiologické standardy (NRS) byly zveřejněny ve Věstníku ministerstva zdravotnictví č. 9/2011 vydaném 25.8.2011.

 

-       Dle Věstníku ministerstva zdravotnictví č. 8/2012 vydaného 9.10.2012 se NRS zveřejněné ve Věstníku č. 9/2011 považují za NRS dle § 97 odst. 1, v souladu s § 70 odst. 5 zákona č. 373/2011Sb., o specifických zdravotních službách.

 

------------------------

Vzhledem ke stáří vydaných NRS, je nutné pracovat na jejich aktualizaci.

Pokud se někdo chce zapojit do jejich úprav, nechť kontaktuje Ing. Ivanu Horákovou, Csc. (e-mail: ivana.horakova@suro.cz)

------------------------

 

1)      Národní radiologické standardy - Radiologická fyzika "postupy pro stanovení a hodnocení dávek pacientů při lékařském ozáření" 

 

Účelem dokumentu  je poskytnout pracovištím medicínských radiologických oborů návrhy standardních postupů pro stanovení a hodnocení dávek pacientů při lékařském ozáření v souladu s ustanovením § 63 vyhlášky č. 307/2002 Sb. a čl. 6 Směrnice Rady 97/43/EURATOM. Podle těchto obecných návrhů může každé pracoviště vypracovat vlastní místní postupy. Při klinickém auditu bude posuzována shoda mezi obecnými návrhy a vlastními postupy pracoviště.

 

Dokument byl vypracován za finanční podpory ministerstva zdravotnictví ČR v rámci programů "Národní program podpory jakosti - koncepce kvality zdravotní péče" a "harmonizace s EU". Koordinaci mezi řešením projektu NRS-RF a řešením tří dalších souběžných projektů (NRS-RDG, NRS-RO, NRS-NM) zajišťoval po celou dobu řešení RNDr. Mgr. Petr Závoda, Ph.D.. Za to mu patří veliký dík.

 

 

 

2)      "Národní radiologické standardy - radiační onkologie" (NRS-RO)

 

Soubor doporučení a návod pro tvorbu místních radiologických postupů (standardů) na pracovištích radiační onkologie v České republice.

 

 -    Na stránkách SROBF byla zveřejněna nová revize NRS-RO (r. 2012)

 

 

3)      "Národní radiologické standardy - nukleární medicína" (NRS-NM)

 

Soubor doporučení (standardů) a návod pro tvorbu místních radiologických postupů (standardních operačních postupů) pro diagnostické a léčebné postupy na pracovištích nukleární medicíny v České republice.

 

 -       Změna v textu článku 6.2 NRS-NM – Věstník 2/2013 z 4.4.2013

 

 

4)      "Národní radiologické standardy - radiodiagnostika" (NRS-RDG)

 

Soubor doporučení a návod pro tvorbu místních radiologických postupů (standardů) na radiologických pracovištích v České republice (bez intervenční radiologie a bez diagnostických postupů nukleární medicíny).

Poslední aktualizace: 23.02.19 Stránku upravil: Administrátor

Hledat | Přihlásit English version