Stav legislativy k 17. 10. 2017

Zákon a vyhlášky jsou dostupné na: https://www.sujb.cz/legislativa/nove-atomove-pravo/ 

Zákon č. 263/2016 Sb. atomový zákon (word)

Zákon č. 18/1997 Sb. o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření 

Vyhláška č. 359/2016 Sb. o podrobnostech k zajištění zvládání radiační mimořádné události (word)

Vyhláška č. 360/2016 Sb. o monitorování radiační situace (přílohy) (word)

Vyhláška č. 361/2016 Sb. o zabezpečení jaderného zařízení a jaderného materiálu (word)

Vyhláška č. 374/2016 Sb.evidenci a kontrole jaderných materiálu a oznamování údajů o nich (word)

Vyhláška č. 377/2016 Sb.požadavcích na bezpečné nakládání s radioaktivním odpadem a o vyřazování z provozu jaderného zařízení nebo pracoviště III. nebo IV. kategorie (word)

Vyhláška č. 379/2016 Sb. o schválení typu některých výrobků v oblasti mírového vyu5ívání jaderné energie a ionizujícího záření a přepravě radioaktivní nebo štěpné látky (příloha č. 3, příloha č. 5)

Vyhláška č. 408/2016 Sb. o požadavcích na systém řízení (word)

Vyhláška č. 409/2016 Sb. o činnostech zvláště důležitých z hlediska jaderné bezpečnosti a radiační ochrany, zvláštní odborné způsobilosti  a přípravě osoby zajišťující radiační ochranu registranta (word)

Vyhláška č. 422/2016 Sb. o radiační ochraně a zabezpečení radionuklidového zdroje (word)

Nařízení vlády č. 347/2016 Sb. o sazbách poplatků na odbornou činnost SÚJB (word)

Vyhláška č. 193/2005 Sb. o stanovení seznamu teoretických a praktických oblastí, které tvoří obsah vzdělávání a přípravy vyžadovaných v České republice pro výkon regulovaných činností náležejících působnosti SÚJB


Poslední aktualizace: 17.10.17 Stránku upravil:Ing. Lenka Petýrková Janečková
Hledat | Přihlásit English version