Výbor České společnosti fyziků v medicíně, z.s., vyhodnotil soutěž za rok 2016 (12.ročník) následovně:

Soutěž mladých autorů o nejlepší odbornou práci v oborech radiologické fyziky za rok 2016

(radiologická fyzika v radioterapii, nukleární medicíně nebo radiodiagnostice).

Soutěžním obdobím byly práce publikované v roce 2016 a hodnocené v roce 2017.

Soutěže se zúčastnilo 5 přihlášených autorů s následujícími soutěžními příspěvky:

Martin Šefl: "Technical Note: Impact of cell repopulation and radionuclide uptake phase on cell survival" Medical Physics, Vol. 43, No. 6, June 2016, 2715-2720

Lukáš Knybel: "Analysis of Lung Tumor Motion in a Large Sample: Patterns and Factors Influencing Precise Delineation of Internal Target Volume" Int J Radiation Oncol Biol phys, Vol. 96, No. 4, 751-758, 2016

Marek Sommer: "Radiační poškození proteinu p53" Diplomová práce

Veronika Paštyková: "Stanovení základních fyzikálních a dozimetrických parametrů detektoru PTW microDiamond Type 60019 a jeho aplikace v dozimetrii malých polí" Diplomová práce

Petra Sýkorová: "Neterčové efekty v buněčných kulturách" Diplomová práce

Výsledky soutěže za rok 2016:

1. místo:  Lukáš Knybel                      oceněn         10.000 Kč

2. místo:  Petra Sýkorová                   oceněna         5.000 Kč 

3. - 4. místo:  Martin Šefl                    oceněn           3.000 Kč

3. - 4. místo:  Marek Sommer              oceněn           3.000 Kč

Realizační tým soutěže ČSFM děkuje všem soutěžícím za podnětné příspěvky a těšíme se na další Vaše přihlášené soutěžní práce v následujících ročnících naší soutěže.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Poslední aktualizace: 11.07.17 Stránku upravil:Ing. Ivana Horáková CSc.
Hledat | Přihlásit English version